Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji

Wspólnie z firmą Leopold GmbH & Co. KG z Rosenfeld, jednym z pierwszych klientów firmy Zink GmbH, wypracowaliśmy projekt: zakładowa kontrola produkcji w MMC. To mikro przedsiębiorstwo,Fensterbau Leopold GmbH& Co.KG z Rosenfeld, mocny partner w branży okiennic, drzwi, bezpieczeństwa oraz ochrony przed włamaniami, jak i indywidualnych rozwiązaniach, zatrudnia 11 pracowników i kładzie duży nacisk na indywidualność. Firma została założona w 1975 przez Rudi Leopold i jest dziś prowadzona przez Michael Leopold. Firma produkuje okiennice drewniane, aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego. Przy konstrukcji drzwi skupia się na drewnianych oraz aluminiowych. W portfolio znajdziemy dużo produktów powiązanych realizacją ogrodów zimowych, drzwi oraz okien. więcej informacji o firmie: www.fensterbau-leopold.de

wersja do wydruku Qualität durch WPK

Zadania

Zakładowa kontrola jakości w przedsiębiorstwach wytwarzających konstrukcje metalowe oraz aluminiowe według normy DIN EN 1090 stała się obowiązkowo, co oznacza dużo biurokracji co według dotychczas stosowanych metod, było powiązane z dużym nakładem pracy oraz czasu. Zanim Zink GmbH w firmie Fensterbau Leopold GmbH & Co.KG wdrożył system MMC zakładowa kontrola jakości produktów, tak wyglądała praca:

  • Do manualnego wypełniania dokumentów, które pochłaniało dużą ilość papieru i przysparzała dużo pracy biurowej, do tego dochodziło żmudne segregowanie i przekazywanie dokumentów, które zabierało czas.
  • Dodatkowo istniało ryzyko, że dokumenty zostaną błędnie lub w ogóle nie wypełnione, czy zostanie coś nieodpowiednio przekierowane z punktów kontrolnych na produkcji.
  • W przypadku wystąpienia błędu nie było realne, aby sprawdzić, kiedy i przez kogo, jaki proces produkcyjny był kontrolowany.
  • Pracownicy, przez to czasochłonne dokumentowanie byli mniej skupieni na wykonywaniu konkretnych zadań.
files-463492_1920
calculator-385506_1920

Rozwiązanie

Stefan Zink, właściciel firmy Zink GmbH, szybko znajduje idealne rozwiązanie: procedury związane z zakładową kontrolą produkcji zintegrować w MMC, przez to zminimalizuje się nakład pracy związany z prowadzeniem dokumentacji zakładowej kontroli produkcji oraz wprowadzi ład.

Za porozumieniem z klientem zaprogramował Pan Zink elektroniczną wersję zakładowej kontroli produkcji w MMC. Pracownicy zamiast w długopisy oraz arkusze papierów zostają zaopatrzeni w spersonalizowane skanery, które zostaną wykorzystane do skanowania dokumentów produkcyjnych punktów kontrolnych.

W punktach kontrolnych znajdują się dokumenty z właściwym kodem kreskowym przypisanym do odpowiedniego kroku kontrolnego. Na dokumentach produkcyjnych znajdują się kody kreskowe, które jasno określają pozycję. Poprzez skan ze stacji kontrolnej oraz pozycji spersonalizowanego kodu poszczególnego pracownika, zostaje złożony podpis elektroniczny, który potwierdza, że w tym miejscu została dokonana kontrola. Dla kontroli, która wypadła pozytywnie to już wszystko: nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków. Nie zostaje wypełniony żaden dokument papierowy.

Jeśli w trakcie produkcji pojawi się błąd, pracownik odnotowuje na karteczce powód zakwestionowania produkcji oraz podjęte kroki jego usunięcia. Poprzez zeskanowanie przez pracownika, za pomocą spersonalizowanego skanera, kodu kreskowego znajdującego się na dokumencie kontrolnym, pracownik potwierdza, że zauważył błąd i go usunął oraz wysyła dokument dalej do odpowiedniego działu. To może wykonać również później. Przez to nie traci zbyt dużo czasu.

Później dokumenty zostają wczytane. Poprzez specjalnie wbudowaną funkcję w MMC, kod kreskowy zostaje automatycznie rozpoznany a dokument zostaje przyporządkowany do odpowiedniego miejsca. Skanowanie odbywa się partiowo, równocześnie z innymi dokumentami. Dokument zawierający informacje o błędach zostaje przez kod kreskowy zidentyfikowany oraz automatycznie odpowiednio zarchiwizowany.

Łatwiej już się nie da! Referenci firmy Leopold oszczędzają dzięki temu dużo czasu przy archiwizowaniu dokumentów oraz bezproblemowo odszukują je w późniejszym czasie. Pracownicy produkcyjni, praktycznie już w ogóle nie wypełniają   żadnych dokumentów papierowych, ponieważ testy pozytywne są gotowe dzięki dwóm skanom.

Dodatkowo z dygitalizowana zakładowa produkcja jakości z MMC zwiększa przywiązanie wagi do jakości   pracowników oraz sprawia, że zakładowa produkcja jakości staje się bardziej przystępna.

W taki sposób Zink GmbH z MMC, zmienia postawę rzeczy: z obowiązkowego, nieufnego programu przechodzimy do procesu, który oprócz zwiększenia jakości produktów również zapewnia korzyści finansowe oraz czasowe. Zakładowa produkcja jakości staje się programem sukcesu dla wszystkich firm produkcyjnych, nie tylko tych, w których obowiązuje wytyczne DIN EN 1090.

Rozwiązanie

Stefan Zink, właściciel firmy Zink GmbH, szybko znajduje idealne rozwiązanie: procedury związane z zakładową kontrolą produkcji zintegrować w MMC, przez to zminimalizuje się nakład pracy związany z prowadzeniem dokumentacji zakładowej kontroli produkcji oraz wprowadzi ład.

Za porozumieniem z klientem zaprogramował Pan Zink elektroniczną wersję zakładowej kontroli produkcji w MMC. Pracownicy zamiast w długopisy oraz arkusze papierów zostają zaopatrzeni w spersonalizowane skanery, które zostaną wykorzystane do skanowania dokumentów produkcyjnych punktów kontrolnych.

W punktach kontrolnych znajdują się dokumenty z właściwym kodem kreskowym przypisanym do odpowiedniego kroku kontrolnego. Na dokumentach produkcyjnych znajdują się kody kreskowe, które jasno określają pozycję. Poprzez skan ze stacji kontrolnej oraz pozycji spersonalizowanego kodu poszczególnego pracownika, zostaje złożony podpis elektroniczny, który potwierdza, że w tym miejscu została dokonana kontrola. Dla kontroli, która wypadła pozytywnie to już wszystko: nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków. Nie zostaje wypełniony żaden dokument papierowy.

Jeśli w trakcie produkcji pojawi się błąd, pracownik odnotowuje na karteczce powód zakwestionowania produkcji oraz podjęte kroki jego usunięcia. Poprzez zeskanowanie przez pracownika, za pomocą spersonalizowanego skanera, kodu kreskowego znajdującego się na dokumencie kontrolnym, pracownik potwierdza, że zauważył błąd i go usunął oraz wysyła dokument dalej do odpowiedniego działu. To może wykonać również później. Przez to nie traci zbyt dużo czasu.

Później dokumenty zostają wczytane. Poprzez specjalnie wbudowaną funkcję w MMC, kod kreskowy zostaje automatycznie rozpoznany a dokument zostaje przyporządkowany do odpowiedniego miejsca. Skanowanie odbywa się partiowo, równocześnie z innymi dokumentami. Dokument zawierający informacje o błędach zostaje przez kod kreskowy zidentyfikowany oraz automatycznie odpowiednio zarchiwizowany.

Łatwiej już się nie da! Referenci firmy Leopold oszczędzają dzięki temu dużo czasu przy archiwizowaniu dokumentów oraz bezproblemowo odszukują je w późniejszym czasie. Pracownicy produkcyjni, praktycznie już w ogóle nie wypełniają   żadnych dokumentów papierowych, ponieważ testy pozytywne są gotowe dzięki dwóm skanom.

Dodatkowo z dygitalizowana zakładowa produkcja jakości z MMC zwiększa przywiązanie wagi do jakości   pracowników oraz sprawia, że zakładowa produkcja jakości staje się bardziej przystępna.

W taki sposób Zink GmbH z MMC, zmienia postawę rzeczy: z obowiązkowego, nieufnego programu przechodzimy do procesu, który oprócz zwiększenia jakości produktów również zapewnia korzyści finansowe oraz czasowe. Zakładowa produkcja jakości staje się programem sukcesu dla wszystkich firm produkcyjnych, nie tylko tych, w których obowiązuje wytyczne DIN EN 1090.

Rozwiązanie

Stefan Zink, właściciel firmy Zink GmbH, szybko znajduje idealne rozwiązanie: procedury związane z zakładową kontrolą produkcji zintegrować w MMC, przez to zminimalizuje się nakład pracy związany z prowadzeniem dokumentacji zakładowej kontroli produkcji oraz wprowadzi ład.

Za porozumieniem z klientem zaprogramował Pan Zink elektroniczną wersję zakładowej kontroli produkcji w MMC. Pracownicy zamiast w długopisy oraz arkusze papierów zostają zaopatrzeni w spersonalizowane skanery, które zostaną wykorzystane do skanowania dokumentów produkcyjnych punktów kontrolnych.

.

W punktach kontrolnych znajdują się dokumenty z właściwym kodem kreskowym przypisanym do odpowiedniego kroku kontrolnego. Na dokumentach produkcyjnych znajdują się kody kreskowe, które jasno określają pozycję. Poprzez skan ze stacji kontrolnej oraz pozycji spersonalizowanego kodu poszczególnego pracownika, zostaje złożony podpis elektroniczny, który potwierdza, że w tym miejscu została dokonana kontrola. Dla kontroli, która wypadła pozytywnie to już wszystko: nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków. Nie zostaje wypełniony żaden dokument papierowy.

Jeśli w trakcie produkcji pojawi się błąd, pracownik odnotowuje na karteczce powód zakwestionowania produkcji oraz podjęte kroki jego usunięcia. Poprzez zeskanowanie przez pracownika, za pomocą spersonalizowanego skanera, kodu kreskowego znajdującego się na dokumencie kontrolnym, pracownik potwierdza, że zauważył błąd i go usunął oraz wysyła dokument dalej do odpowiedniego działu. To może wykonać również później. Przez to nie traci zbyt dużo czasu.

Później dokumenty zostają wczytane. Poprzez specjalnie wbudowaną funkcję w MMC, kod kreskowy zostaje automatycznie rozpoznany a dokument zostaje przyporządkowany do odpowiedniego miejsca. Skanowanie odbywa się partiowo, równocześnie z innymi dokumentami. Dokument zawierający informacje o błędach zostaje przez kod kreskowy zidentyfikowany oraz automatycznie odpowiednio zarchiwizowany.

Łatwiej już się nie da! Referenci firmy Leopold oszczędzają dzięki temu dużo czasu przy archiwizowaniu dokumentów oraz bezproblemowo odszukują je w późniejszym czasie. Pracownicy produkcyjni, praktycznie już w ogóle nie wypełniają   żadnych dokumentów papierowych, ponieważ testy pozytywne są gotowe dzięki dwóm skanom.

Dodatkowo z dygitalizowana zakładowa produkcja jakości z MMC zwiększa przywiązanie wagi do jakości   pracowników oraz sprawia, że zakładowa produkcja jakości staje się bardziej przystępna.

W taki sposób Zink GmbH z MMC, zmienia postawę rzeczy: z obowiązkowego, nieufnego programu przechodzimy do procesu, który oprócz zwiększenia jakości produktów również zapewnia korzyści finansowe oraz czasowe. Zakładowa produkcja jakości staje się programem sukcesu dla wszystkich firm produkcyjnych, nie tylko tych, w których obowiązuje wytyczne DIN EN 1090.

Zyskajcie również Wy.

Tymczasem moduł MMC Jakość powstał z tego projektu i jest skutecznie wykorzystywany u wielu klientów. Również kontrolerzy zewnętrzni powiązani z DIN EN 1090, potwierdzili, że projekt zakładowa kontrola jakości został wyśmienicie zrealizowany i wcielony w życie.

Jeśli również Państwo chcecie w waszym przedsiębiorstwie wdrożyć funkcję zakładowej produkcji jakości lub jest to wymagane przez wytyczne DIN EN 1090, skontaktujcie się z nami. Rozmowa, nawet jeśli już korzystacie z jakiegoś systemu, nic Państwa nie kosztuje a, może wnieść wiele korzyści. Z przyjemnością Państwu pomożemy i udostępnimy program, który po krótkim okresie próbnym będzie działał bez zarzutów, to może również potwierdzić pan Leopold.

online-3474176_1280