Ochrona danych

1. Prywatno艣膰 w skr贸cie

Informacje og贸lne

Poni偶sze uwagi daj膮 prosty przegl膮d tego, co dzieje si臋 z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz nasz膮 stron臋. Dane osobowe to wszystkie dane, kt贸re umo偶liwiaj膮 osobist膮 identyfikacj臋. Szczeg贸艂owe informacje na temat ochrony danych mo偶na znale藕膰 w naszej polityce prywatno艣ci wymienionej w tym tek艣cie.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajduj膮 si臋 w odciskach tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane b臋d膮 zbierane z jednej strony, kt贸re nam przekazujesz. Mo偶e to by膰 np. do wymiany danych, kt贸re podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane s膮 gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za po艣rednictwem naszych system贸w informatycznych. S膮 to przede wszystkim dane techniczne (na przyk艂ad przegl膮darka internetowa, system operacyjny lub czas 偶膮dania strony). Zbieranie tych danych odbywa si臋 automatycznie po wej艣ciu na nasz膮 stron臋 internetow膮.

Do czego u偶ywamy twoich danych?

Cz臋艣膰 danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udost臋pnienia strony internetowej. Inne dane mog膮 by膰 wykorzystane do analizy zachowania u偶ytkownika.

Jakie masz prawa dotycz膮ce twoich danych?

W ka偶dej chwili masz prawo do uzyskania bezp艂atnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz r贸wnie偶 prawo za偶膮da膰 korekty, zablokowania lub usuni臋cia tych danych. W tym celu, jak r贸wnie偶 w przypadku dalszych pyta艅 dotycz膮cych ochrony danych, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w dowolnym momencie na adres podany w odciskach. Ponadto przys艂uguje ci prawo odwo艂ania si臋 do w艂a艣ciwego organu nadzoru.

Ponadto w okre艣lonych okoliczno艣ciach masz prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczeg贸艂y mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci w „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narz臋dzia analityczne i narz臋dzia innych firm

Kiedy odwiedzasz nasz膮 stron臋 internetow膮, twoje zachowanie podczas surfowania mo偶e by膰 ocenione statystycznie. Dzieje si臋 tak g艂贸wnie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowa艅 surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania zwi膮zane z surfowaniem nie mog膮 by膰 powi膮zane z tob膮. Mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 tej analizie lub zapobiec temu, nie u偶ywaj膮c pewnych narz臋dzi. Szczeg贸艂owe informacje mo偶na znale藕膰 w poni偶szej polityce prywatno艣ci.

Mo偶esz si臋 sprzeciwi膰 tej analizie. Poinformujemy Ci臋 o mo偶liwo艣ciach sprzeciwu w tej polityce prywatno艣ci.

2. Informacje og贸lne i obowi膮zkowe informacje

Polityka prywatno艣ci

Operatorzy tych stron bardzo powa偶nie traktuj膮 ochron臋 swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w spos贸b poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Je艣li korzystasz z tej strony, zbierane s膮 r贸偶ne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, kt贸re umo偶liwiaj膮 osobist膮 identyfikacj臋. Niniejsza Polityka prywatno艣ci wyja艣nia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyja艣nia r贸wnie偶, w jaki spos贸b iw jakim celu tak si臋 dzieje.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e transmisja danych przez Internet (na przyk艂ad podczas komunikacji za po艣rednictwem poczty e-mail) mo偶e zawiera膰 luki w zabezpieczeniach. Pe艂na ochrona danych przed dost臋pem os贸b trzecich nie jest mo偶liwa.

Uwaga do w艂a艣ciwego organu

Odpowiedzialn膮 jednostk膮 przetwarzania danych na tej stronie jest:

Zink GmbH
Stefan Zink
Turmstr. 4
78234 Engen

Telefon: +49 7733 – 98296 0
E-Mail: info@zink-software.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, kt贸ra samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi decyduje o celach i 艣rodkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofni臋cie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest mo偶liwe tylko za wyra藕n膮 zgod膮 u偶ytkownika. W ka偶dej chwili mo偶esz odwo艂a膰 istniej膮c膮 zgod臋. Nieformalna wiadomo艣膰 przes艂ana do nas e-mailem jest wystarczaj膮ca. Zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwo艂ania nie pozostaje bez wp艂ywu na odwo艂anie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczeg贸lnych przypadkach i bezpo艣redniej korespondencji (art. 21 RB)

Je偶eli przetwarzanie danych na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. e lub f DSGVO, masz prawo w ka偶dej chwili wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych z powod贸w wynikaj膮cych z twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to r贸wnie偶 profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na kt贸rej opiera si臋 przetwarzanie, znajduje si臋 w niniejszej polityce prywatno艣ci. Je艣li wyrazisz sprzeciw, nie b臋dziemy ju偶 przetwarza膰 Twoich danych osobowych, chyba 偶e b臋dziemy w stanie zidentyfikowa膰 istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, kt贸re przewa偶aj膮 nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszcze艅 prawnych ( Sprzeciw zgodnie z Art. 21 Abs.1 DSGVO).

Je偶eli Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w celu obs艂ugi direct mail, masz prawo w ka偶dej chwili wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to r贸wnie偶 profilowania, o ile jest ono powi膮zane z tak膮 poczt膮 bezpo艣redni膮. Je艣li wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie b臋d膮 ju偶 wykorzystywane do cel贸w reklamy bezpo艣redniej (sprzeciw na podstawie Art. 21 (2) RBP).

Prawo do odwo艂ania si臋 do w艂a艣ciwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby zainteresowane maj膮 prawo do odwo艂ania si臋 do organu nadzorczego, w szczeg贸lno艣ci w pa艅stwie cz艂onkowskim, w kt贸rym maj膮 miejsce zwyk艂ego pobytu, miejscu pracy lub miejscu zarzucanego naruszenia. Prawo do odwo艂ania nie narusza 偶adnych innych administracyjnych lub s膮dowych 艣rodk贸w odwo艂awczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, kt贸re przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadaj膮cym si臋 do odczytu komputerowego formacie. Je艣li potrzebujesz bezpo艣redniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, b臋dzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa i do ochrony transmisji poufnych tre艣ci, takich jak zam贸wienia lub 偶膮dania, kt贸re wysy艂asz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Mo偶esz rozpozna膰 zaszyfrowane po艂膮czenie, zmieniaj膮c lini臋 adresu przegl膮darki z „http: //” na „https: //” i symbol k艂贸dki w linii przegl膮darki.

Je艣li w艂膮czone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, kt贸re nam przesy艂asz, nie b臋d膮 mog艂y by膰 odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

Masz prawo do bezp艂atnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usuni臋cia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odciskach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w nast臋puj膮cych przypadkach:

  • Je艣li nie zgadzasz si臋 z dok艂adno艣ci膮 przechowywanych z nami danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikowa膰. Na czas trwania audytu masz prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Je艣li przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, mo偶esz poprosi膰 o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usuni臋cia.
  • Je艣li nie potrzebujemy ju偶 Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania praw, masz prawo za偶膮da膰 ograniczenia Twoich danych osobowych zamiast ich usuni臋cia.
  • Je艣li zg艂osi艂e艣 sprzeciw zgodnie z artyku艂em 21 (1) RBP, nale偶y zachowa膰 r贸wnowag臋 mi臋dzy twoimi interesami a naszymi. Dop贸ki nie jest jasne, kogo interesy przewa偶aj膮, masz prawo domaga膰 si臋 ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Je艣li ograniczy艂e艣 przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie za Twoj膮 zgod膮 lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszcze艅 prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze wzgl臋du na wa偶ny interes publiczny Unia Europejska lub pa艅stwo cz艂onkowskie.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystuj膮 cz臋艣ciowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodz膮 komputerowi i nie zawieraj膮 wirus贸w. Pliki cookie s艂u偶膮 do tego, aby nasza oferta by艂a bardziej przyjazna dla u偶ytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to ma艂e pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane na komputerze i przechowywane w przegl膮darce.

Wi臋kszo艣膰 plik贸w cookie, kt贸rych u偶ywamy, to „pliki cookie sesji”. S膮 automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostaj膮 na Twoim urz膮dzeniu, dop贸ki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalaj膮 nam rozpozna膰 Twoj膮 przegl膮dark臋 przy nast臋pnej wizycie.

Mo偶esz ustawi膰 przegl膮dark臋 tak, aby by艂a informowana o ustawieniach plik贸w cookie i zezwala tylko na pliki cookie w indywidualnych przypadkach. W niekt贸rych przypadkach akceptowane s膮 pliki cookie lub og贸lnie automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przegl膮darki jest wy艂膮czone i uaktywnione. Wy艂膮czenie plik贸w cookie mo偶e ograniczy膰 funkcjonalno艣膰 tej witryny.

Cookies 偶e wdro偶enie procesu komunikacji elektronicznej lub wykonywanie niekt贸rych funkcji, kt贸re chcesz u偶ywa膰 (np. B. zakupy funkcj臋 CART) musz膮 by膰, lit.l przetwarzane na podstawie artyku艂u 6 ust臋p 1 litera. f Zapisano DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plik贸w cookie w celu zapewnienia prawid艂owego i zoptymalizowanego 艣wiadczenia swoich us艂ug. Je艣li nie s膮 przechowywane 偶adne inne pliki cookie (na przyk艂ad pliki cookie do analizy zachowania przegl膮darki), b臋d膮 one traktowane osobno w niniejszej polityce prywatno艣ci.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, kt贸re Twoja przegl膮darka automatycznie przesy艂a do nas. S膮 to:

  • Typ przegl膮darki i wersja przegl膮darki
  • u偶ywany system operacyjny
  • URL strony odsy艂aj膮cej
  • Nazwa hosta komputera uzyskuj膮cego dost臋p
  • Czas 偶膮dania serwera
  • Adres IP

Po艂膮czenie tych danych z innymi 藕r贸d艂ami danych nie zostanie wykonane.

Zbi贸r tych danych oparty jest na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezb艂臋dnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennik贸w serwera musz膮 by膰 rejestrowane.

kontakt

Je艣li prze艣lesz nam zapytania za po艣rednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, b臋d膮 przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pyta艅. Nie udost臋pnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera si臋 zatem wy艂膮cznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Mo偶esz odwo艂a膰 t臋 zgod臋 w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomo艣膰 przes艂ana do nas e-mailem jest wystarczaj膮ca. Zgodno艣膰 z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwo艂ania nie ma wp艂ywu na odwo艂anie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostan膮 u nas, dop贸ki nie poprosisz nas o ich usuni臋cie, nie cofniemy zgody na przechowywanie lub nie usuniemy celu przechowywania danych (na przyk艂ad po przetworzeniu Twojego zg艂oszenia). Obowi膮zkowe przepisy ustawowe – w szczeg贸lno艣ci okresy przechowywania – pozostaj膮 nienaruszone.

呕膮danie przez e-mail, telefon lub faks

Je艣li kontakt poprzez e-mail, telefonicznie lub faksem pro艣b臋, w tym wszystkie wynikaj膮ce z niego danych osobowych (imi臋, 偶yczenie) s膮 przechowywane i do cel贸w przetwarzania 偶膮dania mog膮 by膰 przetwarzane. Nie udost臋pnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera si臋 na Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, je偶eli Pa艅stwa wniosek jest zwi膮zany z wype艂nieniem umowy lub je偶eli konieczne jest przeprowadzenie dzia艂a艅 przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach, przetwarzanie jest oparte na jego zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interes贸w (art. 6 ust. 1 艣wieci f DSGVO), jako 偶e maj膮 uzasadniony interes w zapewnieniu Przetwarzanie 偶膮da艅 skierowanych do nas.

Dane wysy艂ane przez ciebie do nas poprzez nasze pro艣by kontaktowych pozostanie z nami a偶 prosz膮 nas usun膮膰, wycofa膰 swoj膮 zgod臋 na przechowywanie lub cel do przechowywania danych s膮 pomini臋te (np. Jak po zrealizowaniu 偶yczenie). Obowi膮zkowe przepisy ustawowe – w szczeg贸lno艣ci ustawowe okresy przechowywania – pozostaj膮 nienaruszone.

4. Narz臋dzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji us艂ugi analizy ogl膮dania stron internetowych Google Analytics. Dostawc膮 jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. S膮 to pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane na komputerze i umo偶liwiaj膮 analiz臋 korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej s膮 zazwyczaj przesy艂ane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plik贸w cookie Google Analytics i korzystanie z tego narz臋dzia analitycznego oparte s膮 na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowa艅 u偶ytkownik贸w, aby zoptymalizowa膰 zar贸wno stron臋 internetow膮, jak i reklam臋.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowali艣my funkcj臋 anonimizacji IP. W rezultacie Tw贸j adres IP zostanie obci臋ty przez Google w obr臋bie pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stan贸w Zjednoczonych. Tylko w wyj膮tkowych przypadkach pe艂ny adres IP zostanie wys艂any na serwer Google w USA i tam skr贸cony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporz膮dzania raport贸w dotycz膮cych aktywno艣ci na stronie oraz 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z aktywno艣ci膮 na stronie internetowej i u偶ytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Mo偶esz zapobiec przechowywaniu plik贸w cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przegl膮darki; Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e je艣li to zrobisz, mo偶e nie by膰 w stanie w pe艂ni wykorzysta膰 wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mo偶esz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i zwi膮zanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a tak偶e przetwarzaniem tych danych przez Google, pobieraj膮c wtyczk臋 do przegl膮darki dost臋pn膮 pod poni偶szym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mo偶esz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikaj膮c poni偶szy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, kt贸ry uniemo偶liwi zbieranie danych podczas przysz艂ych wizyt na tej stronie: wy艂膮cz Google Analytics.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na temat post臋powania z danymi u偶ytkownik贸w w Google Analytics, zapoznaj si臋 z Polityk膮 prywatno艣ci Google:聽https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

przetwarzanie zam贸wie艅

Podpisali艣my umow臋 o przetwarzanie kontrakt贸w z Google i w pe艂ni wykorzystujemy restrykcyjne wymagania niemieckich organ贸w ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W rezultacie mo偶na tworzy膰 raporty zawieraj膮ce stwierdzenia dotycz膮ce wieku, p艂ci i zainteresowa艅 odwiedzaj膮cych witryn臋. Te dane pochodz膮 z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych u偶ytkownik贸w zewn臋trznych. Te dane nie mog膮 by膰 przypisane do konkretnej osoby. Mo偶esz wy艂膮czy膰 t臋 funkcj臋 w dowolnym momencie, korzystaj膮c z ustawie艅 reklamy na swoim koncie Google lub og贸lnie zabraniaj膮c gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

5. Plugins i Tools

YouTube o zwi臋kszonej prywatno艣ci

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony internetowej YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

U偶ywamy YouTube w ulepszonym trybie prywatno艣ci. Ten tryb, zgodnie z YouTube, oznacza, 偶e 鈥嬧媃ouTube nie przechowuje informacji o odwiedzaj膮cych t臋 stron臋 przed obejrzeniem filmu. Jednak udost臋pnianie danych partnerom YouTube nie musi by膰 wykluczone przez rozszerzony tryb prywatno艣ci. Niezale偶nie od tego, czy ogl膮dasz film, YouTube 艂膮czy si臋 z sieci膮 DoubleClick Google.

Gdy rozpoczniesz wideo z YouTube na naszej stronie, po艂膮czy si臋 z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, kt贸re z naszych stron odwiedzi艂e艣. Je艣li zalogujesz si臋 na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli ci powi膮za膰 zachowanie zwi膮zane z przegl膮daniem bezpo艣rednio z Twoim osobistym profilem. Mo偶esz temu zapobiec, wylogowuj膮c si臋 z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube mo偶e przechowywa膰 r贸偶ne pliki cookie na Twoim urz膮dzeniu. Za pomoc膮 tych plik贸w cookie YouTube mo偶e otrzymywa膰 informacje o odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋. Ta informacja b臋dzie u. a. s艂u偶y do przechwytywania statystyk wideo, poprawy u偶yteczno艣ci i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostaj膮 w urz膮dzeniu, dop贸ki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube mog膮 zosta膰 uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, nad kt贸rymi nie mamy kontroli.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na temat prywatno艣ci w YouTube, zapoznaj si臋 z ich polityk膮 prywatno艣ci pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona u偶ywa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywo艂aniu strony przegl膮darka 艂aduje wymagane czcionki internetowe do pami臋ci podr臋cznej przegl膮darki, aby wy艣wietla膰 poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobi膰, przegl膮darka, kt贸rej u偶ywasz, musi 艂膮czy膰 si臋 z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje si臋, 偶e do naszej witryny internetowej mo偶na uzyska膰 dost臋p za po艣rednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie sp贸jnej i atrakcyjnej prezentacji naszych us艂ug online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Je艣li Twoja przegl膮darka nie obs艂uguje czcionek internetowych, domy艣lna czcionka b臋dzie u偶ywana przez Tw贸j komputer.

Wi臋cej informacji o Czcionkach internetowych Google mo偶na znale藕膰 na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatno艣ci Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta strona korzysta z us艂ugi mapowania Google Maps za po艣rednictwem interfejsu API. Dostawc膮 jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzysta膰 z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te s膮 zwykle przesy艂ane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wp艂ywu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie przyjemnej prezentacji naszych ofert online i 艂atwego wyszukiwania miejsc, kt贸re podajemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na temat post臋powania z danymi u偶ytkownika, zapoznaj si臋 z Polityk膮 prywatno艣ci Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.