Ochrona danych

1. Prywatność w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w odciskach tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane będą zbierane z jednej strony, które nam przekazujesz. Może to być np. do wymiany danych, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres podany w odciskach. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności w “Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Zink GmbH
Stefan Zink
Turmstr. 4
78234 Engen

Telefon: +49 7733 – 98296 0
E-Mail: info@zink-software.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i bezpośredniej korespondencji (art. 21 RB)

Jeżeli przetwarzanie danych na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. e lub f DSGVO, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych z powodów wynikających z twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie zidentyfikować istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych ( Sprzeciw zgodnie z Art. 21 Abs.1 DSGVO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie Art. 21 (2) RBP).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby zainteresowane mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, będzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. Szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z “http: //” na “https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odciskach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli nie zgadzasz się z dokładnością przechowywanych z nami danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania praw, masz prawo zażądać ograniczenia Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z artykułem 21 (1) RBP, należy zachować równowagę między twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, kogo interesy przeważają, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unia Europejska lub państwo członkowskie.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość plików cookie, których używamy, to “pliki cookie sesji”. Są automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwala tylko na pliki cookie w indywidualnych przypadkach. W niektórych przypadkach akceptowane są pliki cookie lub ogólnie automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki jest wyłączone i uaktywnione. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Cookies że wdrożenie procesu komunikacji elektronicznej lub wykonywanie niektórych funkcji, które chcesz używać (np. B. zakupy funkcję CART) muszą być, lit.l przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera. f Zapisano DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli nie są przechowywane żadne inne pliki cookie (na przykład pliki cookie do analizy zachowania przeglądarki), będą one traktowane osobno w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Zbiór tych danych oparty jest na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dzienników serwera muszą być rejestrowane.

kontakt

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniemy zgody na przechowywanie lub nie usuniemy celu przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu Twojego zgłoszenia). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli kontakt poprzez e-mail, telefonicznie lub faksem prośbę, w tym wszystkie wynikające z niego danych osobowych (imię, życzenie) są przechowywane i do celów przetwarzania żądania mogą być przetwarzane. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z wypełnieniem umowy lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach, przetwarzanie jest oparte na jego zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 świeci f DSGVO), jako że mają uzasadniony interes w zapewnieniu Przetwarzanie żądań skierowanych do nas.

Dane wysyłane przez ciebie do nas poprzez nasze prośby kontaktowych pozostanie z nami aż proszą nas usunąć, wycofać swoją zgodę na przechowywanie lub cel do przechowywania danych są pominięte (np. Jak po zrealizowaniu życzenie). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte są na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie obcięty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

przetwarzanie zamówień

Podpisaliśmy umowę o przetwarzanie kontraktów z Google i w pełni wykorzystujemy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W rezultacie można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

5. Plugins i Tools

YouTube o zwiększonej prywatności

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony internetowej YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Używamy YouTube w ulepszonym trybie prywatności. Ten tryb, zgodnie z YouTube, oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak udostępnianie danych partnerom YouTube nie musi być wykluczone przez rozszerzony tryb prywatności. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube łączy się z siecią DoubleClick Google.

Gdy rozpoczniesz wideo z YouTube na naszej stronie, połączy się z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę. Ta informacja będzie u. a. służy do przechwytywania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają w urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, domyślna czcionka będzie używana przez Twój komputer.

Więcej informacji o Czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie przyjemnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które podajemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.