MMC produkcja bez wydruków

Przekazuj dokumenty drogą elektroniczną

W module MMC produkcja bez wydruków nazwą jest program, celem jest zlikwidowanie wszelkiego rodzaju wydruku w produkcji. Dokumenty w formie papierowej, jak i kopie są uciążliwe oraz generują dużą kwotę błędów. Przygotowanie dokumentów w formie papierowej, ich przekazywanie na terenie firmy, późniejsze archiwizowanie i ponowne wyszukiwanie wiąże się z bardzo dużym nakładem pracy. Tego można uniknąć wykorzystując elektronicznej formy przekazywania dokumentów.

Wszyscy pracują z tym samym dokumentem

Produkcja bez wydruku obniża ilość drukowanych, kopiowanych materiałów oraz potrzebę ich roznoszenia. Przez to jest zredukowane zużycie papieru oraz tonerów, jak również zostaje obniżony koszty personelu.

Możliwość zarządzania różnymi dokumentami

Dokument nie musi być zawsze tylko listą. Również mogą to być występujące rysunki, szkice, ręczne notatki lub inne formy dokumentacji. Produkcja bez wydruku potrafi sobie poradzić z każda formą dokumentu. To daje możliwość zarządzania każdą formą dokumentu, niezależnie od tego skąd on pochodzi i w jakiej występuje formie.

Oryginalność

Każdy dokument występuje w systemie tylko raz i formie elektronicznej. Czasochłonne kopiowanie należy już do przeszłości. Niebezpieczeństwo powstawania niepotrzebnych błędów czy duplikatów zostaje zażegnane. Prze to zyskują Państwo uporządkowany podgląd wszystkich dokumentów.

Oczywiście ten sam dokument może być używane w tym samym czasie przez kilku użytkowników. Co zapewnia, że każdy dokument w całości znajduje się w systemie i jest zawsze aktualny.

Zmiany od razu widoczne dla wszystkich

W działalności zmiany to codzienność. Poprzez bezpośrednią ingerencję w dokument zmiany są widoczne od razu na wszystkich szczeblach. Za pomocą tego prostego narzędzia wszelkie zmiany w procesie są natychmiast widoczne i dokumentowane.

Proste tworzenie dokumentów za pomocą technologii PDF

Przy zastosowaniu odpowiedniego procesu dokument PDF zostaje automatycznie rozpoznany i przyporządkowany. Przez to dokumenty w produkcji bez wydruku mogą zostać łatwo i szybko stworzone. Nakład Pańskich pracowników, przy przetwarzaniu dokumentu w formę elektroniczną jest minimalny.

Możliwość zarządzania różnymi dokumentami

Dokument nie musi być zawsze tylko listą. Również mogą to być występujące rysunki, szkice, ręczne notatki lub inne formy dokumentacji. Produkcja bez wydruku potrafi sobie poradzić z każda formą dokumentu. To daje możliwość zarządzania każdą formą dokumentu, niezależnie od tego skąd on pochodzi i w jakiej występuje formie.

Oryginalność

Każdy dokument występuje w systemie tylko raz i formie elektronicznej. Czasochłonne kopiowanie należy już do przeszłości. Niebezpieczeństwo powstawania niepotrzebnych błędów czy duplikatów zostaje zażegnane. Prze to zyskują Państwo uporządkowany podgląd wszystkich dokumentów.

Oczywiście ten sam dokument może być używane w tym samym czasie przez kilku użytkowników. Co zapewnia, że każdy dokument w całości znajduje się w systemie i jest zawsze aktualny.

Oryginalność

Każdy dokument występuje w systemie tylko raz i formie elektronicznej. Czasochłonne kopiowanie należy już do przeszłości. Niebezpieczeństwo powstawania niepotrzebnych błędów czy duplikatów zostaje zażegnane. Prze to zyskują Państwo uporządkowany podgląd wszystkich dokumentów.

Oczywiście ten sam dokument może być używane w tym samym czasie przez kilku użytkowników. Co zapewnia, że każdy dokument w całości znajduje się w systemie i jest zawsze aktualny.

Zmiany od razu widoczne dla wszystkich

W działalności zmiany to codzienność. Poprzez bezpośrednią ingerencję w dokument zmiany są widoczne od razu na wszystkich szczeblach. Za pomocą tego prostego narzędzia wszelkie zmiany w procesie są natychmiast widoczne i dokumentowane.

Proste tworzenie dokumentów za pomocą technologii PDF

Przy zastosowaniu odpowiedniego procesu dokument PDF zostaje automatycznie rozpoznany i przyporządkowany. Przez to dokumenty w produkcji bez wydruku mogą zostać łatwo i szybko stworzone. Nakład Pańskich pracowników, przy przetwarzaniu dokumentu w formę elektroniczną jest minimalny.

Możliwość zarządzania różnymi dokumentami

Dokument nie musi być zawsze tylko listą. Również mogą to być występujące rysunki, szkice, ręczne notatki lub inne formy dokumentacji. Produkcja bez wydruku potrafi sobie poradzić z każda formą dokumentu. To daje możliwość zarządzania każdą formą dokumentu, niezależnie od tego skąd on pochodzi i w jakiej występuje formie.

Zmiany od razu widoczne dla wszystkich

W działalności zmiany to codzienność. Poprzez bezpośrednią ingerencję w dokument zmiany są widoczne od razu na wszystkich szczeblach. Za pomocą tego prostego narzędzia wszelkie zmiany w procesie są natychmiast widoczne i dokumentowane.

Proste tworzenie dokumentów za pomocą technologii PDF

Przy zastosowaniu odpowiedniego procesu dokument PDF zostaje automatycznie rozpoznany i przyporządkowany. Przez to dokumenty w produkcji bez wydruku mogą zostać łatwo i szybko stworzone. Nakład Pańskich pracowników, przy przetwarzaniu dokumentu w formę elektroniczną jest minimalny.

Tryb zarządzanie zapewnia podgląd kadrze kierowniczej

Z programem MMC jest zintegrowany tryb zarządzania. W nim mogą upoważnione osoby przydzielać dokumenty poszczególnym pracownikom. Dla wszystkich dokumentów zostało stworzone jedno miejsce rejestracji. Wyszukiwanie i zapamiętywanie różnych miejsc zapisywania minęło. Czas szkoleniowy redukuje się do kilku godzin a łatwa praca wzbudza akceptację.

Wyróżnienie nowych dokumentów

W trybie zarządzania nowe dokumenty zostają optycznie wyróżnione przez co są od razu widoczne. Przez to kadra kierownicza uzyskuje szybki podgląd do nowych informacji. Państwa pracownicy są zawsze na bieżąco i dzięki temu potrafią szybko przetwarzać zadania pośrednie.

Nowoczesne filtrowanie i wyszukiwanie ułatwia pracę

Dzięki nowoczesnym technologiom programistycznym mają Państwo dostęp do wielu funkcji filtrowania i wyszukiwania informacji co ułatwia pracę. W zależności od zapotrzebowania mogą zostać użyte różne formy.

Tworzenie oddziałów

Również w dużych przedsiębiorstwach za pomocą stworzonych oddziałów można uzyskać orientację. Tak duże produkcje mogą zostać podzielone na logiczne grupy. Bądźcie Państwo pewni, że z tą inwestycją również jesteście zabezpieczeni na wzrost Waszej działalności.

Jeden i ten sam dokument może być również używany w różnych oddziałach. Tak na przykład rysunek produkcyjny może być przypisany rożnym oddziałom. Pomimo dużej struktury kierownictwo utrzymuje uporządkowaną orientację i eliminuje dokumenty z fałszywymi informacjami.

Podział i praca z dokumentami produkcyjnymi

Wszystko kreci się wokół dokumentów produkcyjnych. Te zostają stworzone w centralnym miejscu i mogą zostać przydzielone jednej lub większej liczbie osób. One widzą te dokumenty na terminalu i mogą od razu na nich pracować.

Zestawienie czasu praktycznie podarowane

Poprzez otwarcie dokumentu, który jest zawsze powiązany z jakimś zleceniem, równolegle zostaje włączona ewidencja czasu pracy. Bez jakichkolwiek dodatkowych działań zyskujemy cenne informacje, związane z czasem pracy.

Bezproblemowe zapisywanie przerw

Każdemu należy się przerwa. Za pomocą jednego kliknięcia na przycisk ”przerwa” ewidencja czasu zostaje chwilowo zatrzymana, przy czym nie ma potrzeby wyksięgowania całego dokumentu. Przez tą prostą obsługę rzeczywiste czas pracy jest łatwy do obliczenia.

Bezpośredni odzew z produkcji

W ten sposób również informacje zwrotne z produkcji zostają szybko i łatwo przekazane. Wielokrotne kopiowanie dokumentów zostaje zminimalizowane, żadne informacje nie znikają ponieważ wszystko jest edytowane w systemie i dla każdego pracownika widoczne. Jest to również powiązane z oszczędnością czasu jak i mniejszym występowaniem błędów.

Terminale dotykowe w zakładach

Terminal dotykowy w zakładach, to miejsce w którym każdy pracownik ma dostęp do sowich dokumentów. Do tego równocześnie wielu pracowników może komfortowo pracować na jednym terminalu. Specjalny tryb „sklep” dba o to aby na terminalu mogły zostać tylko otarte programy potrzebne do pracy.

Wyróżnienie nowych dokumentów: każdy od razu o tym wie

Nowe dokumenty zostają od razu pracownikowi ukazane na terminalu. Jeśli przychodzą nowe dokumenty z czym jest powiązana dodatkowa praca, jest to natychmiast widoczne. Każdy pracownik jest informowany co, jest do zrobienia oraz w międzyczasie może realizować zadania dodatkowe.

Ustawienia kiosku – umożliwia sprecyzowaną pracę

Terminal jest obsługiwany przez odpowiednio przegotowane ustawiania kiosku. W momencie kiedy terminal zostaje uruchomiony nie jest nam potrzebne żadne hasło do zalogowania, tak jak w przypadku zwykłych komputerów. Na terminalu nie można włączyć żadnych innych programów. Otrzymujecie Państwo pewność, że pracownicy korzystają tylko z przydzielonych dokumentów i zadań.

Jeśli jednak z czasem się okaże, że jest potrzebny dostęp do dodatkowych programów za pomocą dostępnych opcji programistycznych można je dodać. W związku z tym można dodatkowo na terminalu, na przykład korzystać z katalogów producenta.

Niskie koszty inwestycyjne poprzez najprostszy sprzęt komputerowy

Aby korzystać z terminala nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy urządzenie na którym znajduje się już Windows 7 lub wyższa wersja. W taki sposób unikają Państwo wysokich kosztów inwestycyjnych.

Większa liczba pracowników może pracować na jednym terminalu

Nie każdy pracownik potrzebuje własnego terminala. Ponieważ na jednym terminalu równocześnie może być zalogowana większa liczba użytkowników. Przez co koszty inwestycyjne jak i potrzebne miejsce są bardzo ograniczone.

Ekran dotykowy tworzy miejsce

Aby zakład nie obciążać zbytnio z techniką EDV, można z terminalu korzystać za pomocą panelu dotykowego w związku z czym całościowo można zrezygnować z myszki oraz klawiatury. Przez to zyskujecie Państwo miejsce dla istotnych rzeczy.

Jeśli jakiś dokument zostanie już opracowany, pracownik może go sam zgłosić jako zakończony i usunąć, przez to ma tylko wgląd do dokumentów, które są mu potrzebne. Produkcja staje się bardziej rentowna poprzez eliminowanie konieczności wyszukiwania właściwych i zwracanie przetworzonych dokumentów w wersji papierowej.

Profesjonalne obsługa również zdalnie

Aktualizacje na terminalach wgrywane są najpóźniej przy kolejnym uruchomieniu urządzenia. Koszty konserwacji są przy tym bardzo ograniczone. Utrzymanie jak i wsparcie techniczne są dla Państwa przejrzyste. Terminale można włączyć automatycznie lub z oddali i w ten sposób być konserwowane. Przez to terminal jest zawsze zdolny do pracy. Więc czas oczekiwania, związane z startem zostaje zmniejszony do minimum.

Terminale dotykowe w zakładach

Terminal dotykowy w zakładach, to miejsce w którym każdy pracownik ma dostęp do sowich dokumentów. Do tego równocześnie wielu pracowników może komfortowo pracować na jednym terminalu. Specjalny tryb „sklep” dba o to aby na terminalu mogły zostać tylko otarte programy potrzebne do pracy.

Ustawienia kiosku – umożliwia sprecyzowaną pracę

Terminal jest obsługiwany przez odpowiednio przegotowane ustawiania kiosku. W momencie kiedy terminal zostaje uruchomiony nie jest nam potrzebne żadne hasło do zalogowania, tak jak w przypadku zwykłych komputerów. Na terminalu nie można włączyć żadnych innych programów. Otrzymujecie Państwo pewność, że pracownicy korzystają tylko z przydzielonych dokumentów i zadań.

Jeśli jednak z czasem się okaże, że jest potrzebny dostęp do dodatkowych programów za pomocą dostępnych opcji programistycznych można je dodać. W związku z tym można dodatkowo na terminalu, na przykład korzystać z katalogów producenta.

Wyróżnienie nowych dokumentów: każdy od razu o tym wie

Nowe dokumenty zostają od razu pracownikowi ukazane na terminalu. Jeśli przychodzą nowe dokumenty z czym jest powiązana dodatkowa praca, jest to natychmiast widoczne. Każdy pracownik jest informowany co, jest do zrobienia oraz w międzyczasie może realizować zadania dodatkowe.

Niskie koszty inwestycyjne poprzez najprostszy sprzęt komputerowy

Aby korzystać z terminala nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy urządzenie na którym znajduje się już Windows 7 lub wyższa wersja. W taki sposób unikają Państwo wysokich kosztów inwestycyjnych.

Terminale dotykowe w zakładach

Terminal dotykowy w zakładach, to miejsce w którym każdy pracownik ma dostęp do sowich dokumentów. Do tego równocześnie wielu pracowników może komfortowo pracować na jednym terminalu. Specjalny tryb „sklep” dba o to aby na terminalu mogły zostać tylko otarte programy potrzebne do pracy.

Ustawienia kiosku – umożliwia sprecyzowaną pracę

Terminal jest obsługiwany przez odpowiednio przegotowane ustawiania kiosku. W momencie kiedy terminal zostaje uruchomiony nie jest nam potrzebne żadne hasło do zalogowania, tak jak w przypadku zwykłych komputerów. Na terminalu nie można włączyć żadnych innych programów. Otrzymujecie Państwo pewność, że pracownicy korzystają tylko z przydzielonych dokumentów i zadań.

Jeśli jednak z czasem się okaże, że jest potrzebny dostęp do dodatkowych programów za pomocą dostępnych opcji programistycznych można je dodać. W związku z tym można dodatkowo na terminalu, na przykład korzystać z katalogów producenta.

Większa liczba pracowników może pracować na jednym terminalu

Nie każdy pracownik potrzebuje własnego terminala. Ponieważ na jednym terminalu równocześnie może być zalogowana większa liczba użytkowników. Przez co koszty inwestycyjne jak i potrzebne miejsce są bardzo ograniczone.

Ekran dotykowy tworzy miejsce

Aby zakład nie obciążać zbytnio z techniką EDV, można z terminalu korzystać za pomocą panelu dotykowego w związku z czym całościowo można zrezygnować z myszki oraz klawiatury. Przez to zyskujecie Państwo miejsce dla istotnych rzeczy.

Jeśli jakiś dokument zostanie już opracowany, pracownik może go sam zgłosić jako zakończony i usunąć, przez to ma tylko wgląd do dokumentów, które są mu potrzebne. Produkcja staje się bardziej rentowna poprzez eliminowanie konieczności wyszukiwania właściwych i zwracanie przetworzonych dokumentów w wersji papierowej.

Profesjonalne obsługa również zdalnie

Aktualizacje na terminalach wgrywane są najpóźniej przy kolejnym uruchomieniu urządzenia. Koszty konserwacji są przy tym bardzo ograniczone. Utrzymanie jak i wsparcie techniczne są dla Państwa przejrzyste. Terminale można włączyć automatycznie lub z oddali i w ten sposób być konserwowane. Przez to terminal jest zawsze zdolny do pracy. Więc czas oczekiwania, związane z startem zostaje zmniejszony do minimum.

Wyróżnienie nowych dokumentów

W trybie zarządzania nowe dokumenty zostają optycznie wyróżnione przez co są od razu widoczne. Przez to kadra kierownicza uzyskuje szybki podgląd do nowych informacji. Państwa pracownicy są zawsze na bieżąco i dzięki temu potrafią szybko przetwarzać zadania pośrednie.

Niskie koszty inwestycyjne poprzez najprostszy sprzęt komputerowy

Aby korzystać z terminala nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy urządzenie na którym znajduje się już Windows 7 lub wyższa wersja. W taki sposób unikają Państwo wysokich kosztów inwestycyjnych.

Większa liczba pracowników może pracować na jednym terminalu

Nie każdy pracownik potrzebuje własnego terminala. Ponieważ na jednym terminalu równocześnie może być zalogowana większa liczba użytkowników. Przez co koszty inwestycyjne jak i potrzebne miejsce są bardzo ograniczone.

Ekran dotykowy tworzy miejsce

Aby zakład nie obciążać zbytnio z techniką EDV, można z terminalu korzystać za pomocą panelu dotykowego w związku z czym całościowo można zrezygnować z myszki oraz klawiatury. Przez to zyskujecie Państwo miejsce dla istotnych rzeczy.

Jeśli jakiś dokument zostanie już opracowany, pracownik może go sam zgłosić jako zakończony i usunąć, przez to ma tylko wgląd do dokumentów, które są mu potrzebne. Produkcja staje się bardziej rentowna poprzez eliminowanie konieczności wyszukiwania właściwych i zwracanie przetworzonych dokumentów w wersji papierowej.

Profesjonalne obsługa również zdalnie

Aktualizacje na terminalach wgrywane są najpóźniej przy kolejnym uruchomieniu urządzenia. Koszty konserwacji są przy tym bardzo ograniczone. Utrzymanie jak i wsparcie techniczne są dla Państwa przejrzyste. Terminale można włączyć automatycznie lub z oddali i w ten sposób być konserwowane. Przez to terminal jest zawsze zdolny do pracy. Więc czas oczekiwania, związane z startem zostaje zmniejszony do minimum.