MMC Czas

Przechwytuj, przetwarzaj i oceniaj

Moduł MMC czas umożliwia nie tylko rejestrowanie czasu pracy, ale również pozwala na jego szybkie przetwarzanie i analizowanie. Różne formy rejestrowania oraz analizowania powodują, że moduł można wykorzystać w wieloraki sposób.

Nowoczesna technologia: ewidencja czasu pracy w łatwy i szybki sposób

Zestawienie centralne za pomocą stałych terminali.

W zależności od zapotrzebowania może być korzystne wykorzystanie terminali zestawieniowych dla ewidencji czasu pracy. Z tym terminalem Pańscy pracownicy łatwo, szybko i bezpiecznie mogą zarejestrować czas pracy. To oszczędza czas oraz w tym przypadku nie ma potrzeby zakupy sprzętu dla każdego pracownika.

Jeśli MMC-czas ma służyć do ewidencji czasu pracy w biurze, na przykład w zakresie projektowania czy planowania zasobów przedsiębiorstwa, ale także do przetwarzania jest to możliwe z własnego miejsca pracy MMC. To umożliwia rejestracje czasu z różnych miejsc i zapewnia dokładność.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomocą mini skanerów

Aby uzyskać dokładny czas pracy na produkcji i przy montażu kładziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomocą mini skanerów, które są zasilane bateriami, Pański pracownik może w każdej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocząć monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy sposób ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewnętrzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Bezproblemowe importowanie zewnętrznych danych

Jeśli dotychczas korzystają Państwo z innych systemów ewidencji czasu pracy bez problemu można za pomocą odpowiedniego interfejsu zestawić dane w naszym systemie. Zapewnia to niezbędną elastyczność i sprawia, że ​​system można wykorzystywać w już istniejących koncepcjach.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomocą mini skanerów

Aby uzyskać dokładny czas pracy na produkcji i przy montażu kładziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomocą mini skanerów, które są zasilane bateriami, Pański pracownik może w każdej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocząć monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy sposób ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewnętrzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomocą mini skanerów

Aby uzyskać dokładny czas pracy na produkcji i przy montażu kładziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomocą mini skanerów, które są zasilane bateriami, Pański pracownik może w każdej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocząć monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy sposób ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewnętrzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Bezproblemowe importowanie zewnętrznych danych

Jeśli dotychczas korzystają Państwo z innych systemów ewidencji czasu pracy bez problemu można za pomocą odpowiedniego interfejsu zestawić dane w naszym systemie. Zapewnia to niezbędną elastyczność i sprawia, że ​​system można wykorzystywać w już istniejących koncepcjach.

Ewidencja czasu pracy w różnych kategoriach

Sprawdźcie, ile czasu pracy wiąże się z Pańskimi zamówieniami i wykorzystajcie te dane, aby uzyskać wiarygodną kalkulację kosztów. Sprawdźcie, aby czas produkcji był widoczny przy produkcji i montażu, ale także w biurze. To zapewnia przejrzystość.

Różne modele zestawienia danych: maksymalna elastyczność

Za pomocą MMC czas otrzymujecie zestawienie dwóch rzeczy, mianowicie który pracownik zajmuje się danym zleceniem. Czyli uzyskujemy zestawienie:

  • zależny od zlecenia lub związany z pozycją, zapewniający dokładny rejestr czasu pracy wykonywanego zlecenia. To, czy rozliczenie ma być zależny od pozycji, czy zlecenia jest kreowane indywidualnie według zapotrzebowania. Oferowany system posiada obydwie funkcje. W ten sposób można pozostać elastycznym.
  • ukierunkowane na pracownika, przez co otrzymujemy informacje, który pracownik, nad czym i jak długo pracował. Te dane mogą również zostać wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia.

Rożne modele zestawień umożliwiają elastyczność

W zależności od zapotrzebowania w MMC czas można wykorzystać różne modele zestawiające dane. Na przykład tak zwane zestawienie na podstawie zamówienia, w którym zamówienie jest na pierwszym planie, a także zestawienie zadaniowe, w którym zadanie jest na pierwszym planie. Dzięki temu według zapotrzebowania można wykorzystać pasujący model. Modele zostają przypisane pracownikowi, tak więc również wewnątrz firmy można pracować na różnych strukturach.

  • Przy zestawieniu zleceniowym najpierw zostaje zeskanowane zlecenie albo konkretna pozycja a później opcjonalnie zadanie. Zadania mogą, ale w strukturze zleceniowej nie muszą zostać ujęte. Ma to sens w momencie, gdy pracownik przez dłuższy czas zajmuje się jednym zleceniem i wykonuje rożne czynności.
  • Przy zestawieniu zadaniowym najpierw pracownicy skanują dane zadanie, następnie poszczególne zlecenia lub pozycje. Do jednego zadanie można zeskanować większą liczbę zleceń lub pozycji, ostatecznie zostanie wszystko odpowiednio podsumowane i zliczone. To w szczególności jest przydatne w zakładach produkcyjnych, gdzie równocześnie jest opracowywane większa liczba zleceń.

MMC dopasowuje się do potrzeb

Nasz system jest tak zaprogramowany, że istnieje możliwość dostosowanie również innych modeli ewidencji czasu pracy danemu pracownikowi. To sprawia, że ewidencja czasu pracy jest łatwa i wygodna niezlanie od wykonywanych czynności. Ponieważ każdy zakład, jak i każdy pracownik ma różne godziny pracy. Z tego powodu prowadzenie ewidencji czasu pracy nie powinno być skomplikowane. Daje ono możliwość dokładnej kalkulacji oraz zespół ma wystarczająco dużo czasu na rzeczywistą pracę.

Automatyczna oraz manualna korekta: czyste opracowywanie danych

W MMC czas można umieścić różne modele dni z uwzględnieniem przerw. Są one uwzględniane przy automatycznym rozliczaniu czasu pracy. Dzięki temu otrzymujesz dokładne zestawienie danych, na których można polegać. Jeśli któryś pracownik zapomni zeskanować przerwy, zostają one automatycznie przez system odliczone od czasu pracy.

Zapomniane zapisy zostają automatycznie skorygowane

Jeśli pracownik zapomni zarejestrować pod koniec dnia wyjście z pracy, zostaje to skonfigurowane automatycznie w momencie zmiany daty. To gwarantuje, że nawet przy małym błędzie nie zostaną naliczone duże przekroczenia godzinowe tylko system odpowiednio te dane, skoryguje. Te zmiany zostają naniesione w kolorze i w razie potrzeby można je bezproblemowo wycofać.

Oryginalne rejestry są cały czas dostępne i można zawsze do nich wrócić

Nawet jeśli MMC automatycznie wprowadziło jakieś zmiany do rejestru czasu pracy, oryginalne zapisy są również widoczne. Nawet przy niechcianych zmianach można zawsze sprawdzić stan pierwotny. To zapewnia dokładność i pewność w złożonych sytuacjach.

Manualne tworzenie zestawień szybko i wygodnie

Jeśli jakiś rejestr nie zostanie zapisany lub pojawia się błędy, można to manualnie skorygować. Istniejące dane można bez problemu opracować. W związku, z czym jesteś w stanie szybko skorygować małe błędy lub dopisać brakujące czasy.

Manualne zmiany w MMC są zawsze zapisywane. W związku, z czym również w późniejszym czasie można jeszcze raz sprawdzić co zostało zmienione i nanieść ewentualnie potrzebne zmiany.

Mini skanery – proste i precyzyjne zestawienie

Za pomocą naszego spersonalizowanego mini skanera dokładne zestawienie czasu pracy staje się jednocześnie precyzyjne i łatwe. Pracownik, za pomocą jednego skanu jest w stanie w przeciągu kilku sekund zalogować się do konkretnego zlecenia bez opuszczania miejsca pracy. Oszczędzamy czas przy przydzielaniu zadań oraz otrzymujemy dokładny rejestr czasu pracy

Rzetelnie oceniany czas: prosta kalkulacja i dokładność

Przy zadaniowej ewidencji czasu pracy, jest możliwe zapisanie różnych stawek godzinowych do poszczególnych zadań. Dzięki temu rejestracja czasu pracy według zadań pozwala bezproblemowo rozliczyć z tym powiązane koszty wstępne, jak i końcowe.

Szukanie i filtrowanie, grupowanie i selekcjonowanie danych według zapotrzebowania

W istniejących modelach można z łatwością szukać i filtrować. Przykładowe grupowanie jak i selekcjonowanie może odbywać się na podstawie zleceń, pozycji, pracowników, zadań czy nawet artykułów. To daje dużą możliwość w zestawieniu i kalkulacji końcowej.

Automatyczne sprawdzanie z ostrzeżeniem wysyłanym drogą e-mailowa

Na żądanie zebrane dane mogą zostać automatycznie sprawdzone pod względem ważności i w razie potrzeby zostanie wygenerowane ostrzeżenie. Na przykład e-mail może zostać wysłane w momencie, kiedy pracownik nie wczytuje czasów pracy lub minimalna ilość godzina pracy nie została przekroczona. W ten sposób błędy zostają szybko wychwytywane i mogą zostać skorygowane.

Wykorzystuj dane do kalkulacji oraz jako środek komunikacji

Zapisane czasy można wykorzystywać i analizować na wiele sposobów. W ten sposób listy rozliczeniowe można drukować na pracownika lub na zamówienie. Zapewni to dokładny wgląd do danych oraz posłuży jako potężne narzędzie komunikacji w codziennej pracy.

Za pomocą funkcji „ jasny widok” wybrane czasy zostaną przedstawione w formie kolumnowej. W ten sposób można szybko i łatwo z wizualizować jak długo i nad czym pracowano oraz gdzie ewentualnie powstały luki.

Potrzebujecie specjalnego zestawienia, nie ma problemu

Zestawienia mogą zostać dopasowane do potrzeb indywidualnych. Jeśli są potrzebne raporty, chętnie pomożemy. Gdyż Ty musisz korzystać z powstałych danych i czerpać korzyści z zestawień. Dzięki know-how z łatwością możemy Tobie pomóc.