MMC Czas

Przechwytuj, przetwarzaj i oceniaj

Modu艂 MMC czas umo偶liwia nie tylko rejestrowanie czasu pracy, ale r贸wnie偶 pozwala na jego szybkie przetwarzanie i analizowanie. R贸偶ne formy rejestrowania oraz analizowania powoduj膮, 偶e modu艂 mo偶na wykorzysta膰 w wieloraki spos贸b.

Nowoczesna technologia: ewidencja czasu pracy w 艂atwy i szybki spos贸b

Zestawienie centralne za pomoc膮 sta艂ych terminali.

W zale偶no艣ci od zapotrzebowania mo偶e by膰 korzystne wykorzystanie terminali zestawieniowych dla ewidencji czasu pracy. Z tym terminalem Pa艅scy pracownicy 艂atwo, szybko i bezpiecznie mog膮 zarejestrowa膰 czas pracy. To oszcz臋dza czas oraz w tym przypadku nie ma potrzeby zakupy sprz臋tu dla ka偶dego pracownika.

Je艣li MMC-czas ma s艂u偶y膰 do ewidencji czasu pracy w biurze, na przyk艂ad w zakresie projektowania czy planowania zasob贸w przedsi臋biorstwa, ale tak偶e do przetwarzania jest to mo偶liwe z w艂asnego miejsca pracy MMC. To umo偶liwia rejestracje czasu z r贸偶nych miejsc i zapewnia dok艂adno艣膰.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomoc膮 mini skaner贸w

Aby uzyska膰 dok艂adny czas pracy na produkcji i przy monta偶u k艂adziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomoc膮 mini skaner贸w, kt贸re s膮 zasilane bateriami, Pa艅ski pracownik mo偶e w ka偶dej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocz膮膰 monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy spos贸b ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewn臋trzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Bezproblemowe importowanie zewn臋trznych danych

Je艣li dotychczas korzystaj膮 Pa艅stwo z innych system贸w ewidencji czasu pracy bez problemu mo偶na za pomoc膮 odpowiedniego interfejsu zestawi膰 dane w naszym systemie. Zapewnia to niezb臋dn膮 elastyczno艣膰 i sprawia, 偶e 鈥嬧媠ystem mo偶na wykorzystywa膰 w ju偶 istniej膮cych koncepcjach.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomoc膮 mini skaner贸w

Aby uzyska膰 dok艂adny czas pracy na produkcji i przy monta偶u k艂adziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomoc膮 mini skaner贸w, kt贸re s膮 zasilane bateriami, Pa艅ski pracownik mo偶e w ka偶dej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocz膮膰 monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy spos贸b ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewn臋trzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Proste i spersonalizowane zestawienie danych za pomoc膮 mini skaner贸w

Aby uzyska膰 dok艂adny czas pracy na produkcji i przy monta偶u k艂adziemy nacisk na nowoczesne technologie: za pomoc膮 mini skaner贸w, kt贸re s膮 zasilane bateriami, Pa艅ski pracownik mo偶e w ka偶dej chwili oraz w dowolnym miejscu rozpocz膮膰 monitorowanie czasu pracy. To wprowadza komfortowy spos贸b ewidencji czasu pracy. Mini skaner posiada wewn臋trzny zegar i jest przypisany do danego pracownika poprzez numer seryjny.

Bezproblemowe importowanie zewn臋trznych danych

Je艣li dotychczas korzystaj膮 Pa艅stwo z innych system贸w ewidencji czasu pracy bez problemu mo偶na za pomoc膮 odpowiedniego interfejsu zestawi膰 dane w naszym systemie. Zapewnia to niezb臋dn膮 elastyczno艣膰 i sprawia, 偶e 鈥嬧媠ystem mo偶na wykorzystywa膰 w ju偶 istniej膮cych koncepcjach.

Ewidencja czasu pracy w r贸偶nych kategoriach

Sprawd藕cie, ile czasu pracy wi膮偶e si臋 z Pa艅skimi zam贸wieniami i wykorzystajcie te dane, aby uzyska膰 wiarygodn膮 kalkulacj臋 koszt贸w. Sprawd藕cie, aby czas produkcji by艂 widoczny przy produkcji i monta偶u, ale tak偶e w biurze. To zapewnia przejrzysto艣膰.

R贸偶ne modele zestawienia danych: maksymalna elastyczno艣膰

Za pomoc膮 MMC czas otrzymujecie zestawienie dw贸ch rzeczy, mianowicie kt贸ry pracownik zajmuje si臋 danym zleceniem. Czyli uzyskujemy zestawienie:

  • zale偶ny od zlecenia lub zwi膮zany z pozycj膮, zapewniaj膮cy dok艂adny rejestr czasu pracy wykonywanego zlecenia. To, czy rozliczenie ma by膰 zale偶ny od pozycji, czy zlecenia jest kreowane indywidualnie wed艂ug zapotrzebowania. Oferowany system posiada obydwie funkcje. W ten spos贸b mo偶na pozosta膰 elastycznym.
  • ukierunkowane na pracownika,聽przez co otrzymujemy informacje, kt贸ry pracownik, nad czym i jak d艂ugo pracowa艂. Te dane mog膮 r贸wnie偶 zosta膰 wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia.

Ro偶ne modele zestawie艅 umo偶liwiaj膮 elastyczno艣膰

W zale偶no艣ci od zapotrzebowania w MMC czas mo偶na wykorzysta膰 r贸偶ne modele zestawiaj膮ce dane. Na przyk艂ad tak zwane zestawienie na podstawie zam贸wienia, w kt贸rym zam贸wienie jest na pierwszym planie, a tak偶e zestawienie zadaniowe, w kt贸rym zadanie jest na pierwszym planie. Dzi臋ki temu wed艂ug zapotrzebowania mo偶na wykorzysta膰 pasuj膮cy model. Modele zostaj膮 przypisane pracownikowi, tak wi臋c r贸wnie偶 wewn膮trz firmy mo偶na pracowa膰 na r贸偶nych strukturach.

  • Przy zestawieniu zleceniowym najpierw zostaje zeskanowane zlecenie albo konkretna pozycja a p贸藕niej opcjonalnie zadanie. Zadania mog膮, ale w strukturze zleceniowej nie musz膮 zosta膰 uj臋te. Ma to sens w momencie, gdy pracownik przez d艂u偶szy czas zajmuje si臋 jednym zleceniem i wykonuje ro偶ne czynno艣ci.
  • Przy zestawieniu zadaniowym najpierw pracownicy skanuj膮 dane zadanie, nast臋pnie poszczeg贸lne zlecenia lub pozycje. Do jednego zadanie mo偶na zeskanowa膰 wi臋ksz膮 liczb臋 zlece艅 lub pozycji, ostatecznie zostanie wszystko odpowiednio podsumowane i zliczone. To w szczeg贸lno艣ci jest przydatne w zak艂adach produkcyjnych, gdzie r贸wnocze艣nie jest opracowywane wi臋ksza liczba zlece艅.

MMC dopasowuje si臋 do potrzeb

Nasz system jest tak zaprogramowany, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 dostosowanie r贸wnie偶 innych modeli ewidencji czasu pracy danemu pracownikowi. To sprawia, 偶e ewidencja czasu pracy jest 艂atwa i wygodna niezlanie od wykonywanych czynno艣ci. Poniewa偶 ka偶dy zak艂ad, jak i ka偶dy pracownik ma r贸偶ne godziny pracy. Z tego powodu prowadzenie ewidencji czasu pracy nie powinno by膰 skomplikowane. Daje ono mo偶liwo艣膰 dok艂adnej kalkulacji oraz zesp贸艂 ma wystarczaj膮co du偶o czasu na rzeczywist膮 prac臋.

Automatyczna oraz manualna korekta: czyste opracowywanie danych

W MMC czas mo偶na umie艣ci膰 r贸偶ne modele dni z uwzgl臋dnieniem przerw. S膮 one uwzgl臋dniane przy automatycznym rozliczaniu czasu pracy. Dzi臋ki temu otrzymujesz dok艂adne zestawienie danych, na kt贸rych mo偶na polega膰. Je艣li kt贸ry艣 pracownik zapomni zeskanowa膰 przerwy, zostaj膮 one automatycznie przez system odliczone od czasu pracy.

Zapomniane zapisy zostaj膮 automatycznie skorygowane

Je艣li pracownik zapomni zarejestrowa膰 pod koniec dnia wyj艣cie z pracy, zostaje to skonfigurowane automatycznie w momencie zmiany daty. To gwarantuje, 偶e nawet przy ma艂ym b艂臋dzie nie zostan膮 naliczone du偶e przekroczenia godzinowe tylko system odpowiednio te dane, skoryguje. Te zmiany zostaj膮 naniesione w kolorze i w razie potrzeby mo偶na je bezproblemowo wycofa膰.

Oryginalne rejestry s膮 ca艂y czas dost臋pne i mo偶na zawsze do nich wr贸ci膰

Nawet je艣li MMC automatycznie wprowadzi艂o jakie艣 zmiany do rejestru czasu pracy, oryginalne zapisy s膮 r贸wnie偶 widoczne. Nawet przy niechcianych zmianach mo偶na zawsze sprawdzi膰 stan pierwotny. To zapewnia dok艂adno艣膰 i pewno艣膰 w z艂o偶onych sytuacjach.

Manualne tworzenie zestawie艅 szybko i wygodnie

Je艣li jaki艣 rejestr nie zostanie zapisany lub pojawia si臋 b艂臋dy, mo偶na to manualnie skorygowa膰. Istniej膮ce dane mo偶na bez problemu opracowa膰. W zwi膮zku, z czym jeste艣 w stanie szybko skorygowa膰 ma艂e b艂臋dy lub dopisa膰 brakuj膮ce czasy.

Manualne zmiany w MMC s膮 zawsze zapisywane. W zwi膮zku, z czym r贸wnie偶 w p贸藕niejszym czasie mo偶na jeszcze raz sprawdzi膰 co zosta艂o zmienione i nanie艣膰 ewentualnie potrzebne zmiany.

Mini skanery 鈥 proste i precyzyjne zestawienie

Za pomoc膮 naszego spersonalizowanego mini skanera dok艂adne zestawienie czasu pracy staje si臋 jednocze艣nie precyzyjne i 艂atwe. Pracownik, za pomoc膮 jednego skanu jest w stanie w przeci膮gu kilku sekund zalogowa膰 si臋 do konkretnego zlecenia bez opuszczania miejsca pracy. Oszcz臋dzamy czas przy przydzielaniu zada艅 oraz otrzymujemy dok艂adny rejestr czasu pracy

Rzetelnie oceniany czas: prosta kalkulacja i dok艂adno艣膰

Przy zadaniowej ewidencji czasu pracy, jest mo偶liwe zapisanie r贸偶nych stawek godzinowych do poszczeg贸lnych zada艅. Dzi臋ki temu rejestracja czasu pracy wed艂ug zada艅 pozwala bezproblemowo rozliczy膰 z tym powi膮zane koszty wst臋pne, jak i ko艅cowe.

Szukanie i filtrowanie, grupowanie i selekcjonowanie danych wed艂ug zapotrzebowania

W istniej膮cych modelach mo偶na z 艂atwo艣ci膮 szuka膰 i filtrowa膰. Przyk艂adowe grupowanie jak i selekcjonowanie mo偶e odbywa膰 si臋 na podstawie zlece艅, pozycji, pracownik贸w, zada艅 czy nawet artyku艂贸w. To daje du偶膮 mo偶liwo艣膰 w zestawieniu i kalkulacji ko艅cowej.

Automatyczne sprawdzanie z ostrze偶eniem wysy艂anym drog膮 e-mailowa

Na 偶膮danie zebrane dane mog膮 zosta膰 automatycznie sprawdzone pod wzgl臋dem wa偶no艣ci i w razie potrzeby zostanie wygenerowane ostrze偶enie. Na przyk艂ad e-mail mo偶e zosta膰 wys艂ane w momencie, kiedy pracownik nie wczytuje czas贸w pracy lub minimalna ilo艣膰 godzina pracy nie zosta艂a przekroczona. W ten spos贸b b艂臋dy zostaj膮 szybko wychwytywane i mog膮 zosta膰 skorygowane.

Wykorzystuj dane do kalkulacji oraz jako 艣rodek komunikacji

Zapisane czasy mo偶na wykorzystywa膰 i analizowa膰 na wiele sposob贸w. W ten spos贸b listy rozliczeniowe mo偶na drukowa膰 na pracownika lub na zam贸wienie. Zapewni to dok艂adny wgl膮d do danych oraz pos艂u偶y jako pot臋偶ne narz臋dzie komunikacji w codziennej pracy.

Za pomoc膮 funkcji 鈥 jasny widok鈥 wybrane czasy zostan膮 przedstawione w formie kolumnowej. W ten spos贸b mo偶na szybko i 艂atwo z wizualizowa膰 jak d艂ugo i nad czym pracowano oraz gdzie ewentualnie powsta艂y luki.

Potrzebujecie specjalnego zestawienia, nie ma problemu

Zestawienia mog膮 zosta膰 dopasowane do potrzeb indywidualnych. Je艣li s膮 potrzebne raporty, ch臋tnie pomo偶emy. Gdy偶 Ty musisz korzysta膰 z powsta艂ych danych i czerpa膰 korzy艣ci z zestawie艅. Dzi臋ki know-how z 艂atwo艣ci膮 mo偶emy Tobie pom贸c.

Ewidencja czasu pracy w r贸偶nych kategoriach

Sprawd藕cie, ile czasu pracy wi膮偶e si臋 z Pa艅skimi zam贸wieniami i wykorzystajcie te dane, aby uzyska膰 wiarygodn膮 kalkulacj臋 koszt贸w. Sprawd藕cie, aby czas produkcji by艂 widoczny przy produkcji i monta偶u, ale tak偶e w biurze. To zapewnia przejrzysto艣膰.

Mini skanery 鈥 proste i precyzyjne zestawienie

Za pomoc膮 naszego spersonalizowanego mini skanera dok艂adne zestawienie czasu pracy staje si臋 jednocze艣nie precyzyjne i 艂atwe. Pracownik, za pomoc膮 jednego skanu jest w stanie w przeci膮gu kilku sekund zalogowa膰 si臋 do konkretnego zlecenia bez opuszczania miejsca pracy. Oszcz臋dzamy czas przy przydzielaniu zada艅 oraz otrzymujemy dok艂adny rejestr czasu pracy