MMC tablica planowania

Optymalne planowanie

Optymalne planowanie terminów oraz montażu

Tablica Planowania umożliwia inteligentne i przejrzyste planowanie terminów jak i czasu pracy pracowników. Zadbajcie o przejrzystość, kontrolujcie terminy dzięki temu wzbudzą Państwo zadowolenie u swego klienta.

Wizualizacja i wydruk planowanych terminów zapewnia rozeznanie

Do graficznej prezentacji danych wykorzystujemy najnowsze technologie. Dzięki temu otrzymują Państwo idealną prezentację danych oraz łatwą obsługę. Terminy zostają zaprezentowane w formie diagramu. Po lewej stronie znajdują się pracownicy oraz zasoby natomiast na górze jest widoczny czas.

apple-1867752_1280
DSC_8648

Zestawienie za pomocą klasycznych diagramów

Widok tablicy planowej jest w tym przypadku przybliżony do znanego widoku z tablicy magnetycznej z diagramami. Przez to zyskujecie znany widok, który gwarantuje szybki i jasny podgląd.

Poprzez zastosowanie różnej kolorystyki, dokładniej kolorystyczne zaznaczenie poszczególnych kolumn, na pierwszy rzut oka są widoczne najważniejsze informacje. Przykładowy dobór koloru można zmieniać, aby terminy dopasować według pracownika, osoby tworzącej termin oraz wiele innych opcji, to służy do tego aby zapewnić lepszą orientacje w planowanych terminach.

Przy wykorzystaniu kart terminów informacje są również dostępne offline

Jednolite i przejrzyste karty terminów ułatwiają codzienną pracę. Wydrukujcie istniejące informacje i przekaż cie je Państwo zainteresowanym, aby również były one dostępne w trybie offline. Również widok tablicy, czyli przedstawione diagramy, można bezproblemowo wydrukować aby te na przykład wykorzystać na spotkaniu czy przekazać dalej.

Przejrzysty widok przeznaczony do pomieszczenia socjalnego

Tablica planowania dysponuje czystym widokiem w którym nie można wprowadzać żadnych zmian, ale widok aktualizuje się automatycznie według odpowiednio ustalonego rytmu. Dzięki temu również w pomieszczeniach socjalnych można przedstawić aktualny widok terminów. Za pomocą którego pracownicy są na bieżąco.

Łatwe planowanie za pomocą „drag and drop”

Planowanie terminów nigdy nie było tak łatwe, nowe terminy zostają zapisane za pomocą dialogu lub jeszcze łatwiej za pomocą funkcji „drag and drop”. Przy czym planowanie odbywa się na powierzchni graficznej, tak jak zwykle.

Łatwe opracowywanie i tworzenie terminów

Terminy w MMC tablica planowania, działają jak tablica magnetyczna z kolumnami. Tylko, że elektronicznie przez co zawsze są aktualne i każdy ma do nich wgląd. Termin zostaje założony za pomocą jednego kliknięcia. Ustalony zostaje potrzebny serwis, praca czy montaż, jak również rozpoczęcie i zakończenie, alternatywnie czas trwania wykonania zlecenia. Przez co można elastycznie ustalać warunki określonego terminu.

Przypisanie terminów osobie i/ lub w czasie

Terminy mogą zostać opcjonalnie przypisane osobą lub czasie. To oznacza, że dany termin jest przypisany konkretnej osobie lub czasowi. W tym przypadku jest jasne, że ten termin musi zostać zrealizowany przez danego pracownika lub w konkretnie ustalonym czasie. Przez to w zespole możne efektownie uzgadniać poszczególne terminy.

Łatwe opracowywanie i tworzenie terminów

Terminy w MMC tablica planowania, działają jak tablica magnetyczna z kolumnami. Tylko, że elektronicznie przez co zawsze są aktualne i każdy ma do nich wgląd. Termin zostaje założony za pomocą jednego kliknięcia. Ustalony zostaje potrzebny serwis, praca czy montaż, jak również rozpoczęcie i zakończenie, alternatywnie czas trwania wykonania zlecenia. Przez co można elastycznie ustalać warunki określonego terminu.

Przypisanie terminów osobie i/ lub w czasie

Terminy mogą zostać opcjonalnie przypisane osobą lub czasie. To oznacza, że dany termin jest przypisany konkretnej osobie lub czasowi. W tym przypadku jest jasne, że ten termin musi zostać zrealizowany przez danego pracownika lub w konkretnie ustalonym czasie. Przez to w zespole możne efektownie uzgadniać poszczególne terminy.

Opracowywanie terminów łatwe przy użyciu myszki

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii planowanie terminów w MMC staje się bardzo łatwe i intuicyjne, przy użyciu myszki. Nowe terminy tworzy się na powierzchni graficznej przeciągając i zmieniając je za pomocą metody „drag and drop”. Polega, to po prostu na przeciąganiu nowej kolumny do nowej pozycji lub do nowego zasobu i tam zostaje odłożone. Również długość paska można dopasować przy pomocy rozciągnięcia. To ułatwia Państwu planowanie i koordynowanie terminów jak również zapewnia dobrą zabawę.

Zmiany terminów od razu widoczne

Przy tworzeniu lub opracowywaniu terminu, wszelkie zmiany są widoczne już przed zapisaniem. Dzięki temu przy wprowadzanych zmianach od razu jest widoczne czy jakieś terminy się przez przypadek nie nakładają.

Wyobraźmy sobie, że należy rozplanować większy termin. Co w dzisiejszych czasach zdarza się bardzo często. W MMC-tablic planowania, wybrany termin można dowolnie rozdzielić oraz niezależnie rozłożyć na różne części. Dzięki temu planowanie staje się bardzo elastyczne. Również terminy związane z zasobami czy pracownikami można rozdzielić i przesunąć za pomocą jednego kliknięcia.

Opracowywanie terminów łatwe przy użyciu myszki

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii planowanie terminów w MMC staje się bardzo łatwe i intuicyjne, przy użyciu myszki. Nowe terminy tworzy się na powierzchni graficznej przeciągając i zmieniając je za pomocą metody „drag and drop”. Polega, to po prostu na przeciąganiu nowej kolumny do nowej pozycji lub do nowego zasobu i tam zostaje odłożone. Również długość paska można dopasować przy pomocy rozciągnięcia. To ułatwia Państwu planowanie i koordynowanie terminów jak również zapewnia dobrą zabawę.

Zmiany terminów od razu widoczne

Przy tworzeniu lub opracowywaniu terminu, wszelkie zmiany są widoczne już przed zapisaniem. Dzięki temu przy wprowadzanych zmianach od razu jest widoczne czy jakieś terminy się przez przypadek nie nakładają.

Wyobraźmy sobie, że należy rozplanować większy termin. Co w dzisiejszych czasach zdarza się bardzo często. W MMC-tablic planowania, wybrany termin można dowolnie rozdzielić oraz niezależnie rozłożyć na różne części. Dzięki temu planowanie staje się bardzo elastyczne. Również terminy związane z zasobami czy pracownikami można rozdzielić i przesunąć za pomocą jednego kliknięcia.

Inteligentne łączenie terminów z danymi

Poprzez połączenie terminów z dostępnymi w bazie informacjami, jak na przykład zamówienie czy należącemu klientowi, terminy stają się samodzielne. Przez kolorystyczne odzwierciedlenie terminu w systemie zostaje ukazane czy dane zlecenie zostało już zrealizowane. Za pomocą tej funkcji od razu mają Państwo wgląd czy istnieje problem z dotrzymaniem terminu realizacji zlecenia.

Połaczenie z MMC : wykorzystanie zebranych danych

Zaplanowane terminy w MMC są powiązane z informacjami z pozostałego oprogramowania. W przeciwieństwie do oddzielnych, nie połączonych systemów lub gdzie planowanie terminów odbywa się offline, terminy w MMC zostały skonstruowane inteligentnie. Połączenie z wszystkimi modułami umożliwia zastosowanie dodatkowych funkcji i prezentacji. To zapewnia podgląd i efektywna pracę.

 • Dzięki temu można na podstawie terminu zobaczyć z nim powiązane dane zlecenia oraz odwrotnie. Przez to, że ze zlecenia można zobaczyć wszystkie z nim powiązane terminy , otrzymujecie podgląd do informacji, który pracownik już się tą sprawą zajmował jak również, co jeszcze musi być wykonane.

 • Jeśli do terminu nie jest przypisane żadne zlecenie, tylko osoba również w takim przypadku można to bezproblemowo połączyć. W ten sposób można również przykładowo obliczyć trasę poprzez znajdujący się adres pod danymi klienta. To oszczędza czas w codziennej pracy.

 • Poprzez zastosowaną kolorystykę w diagramach, za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić czy do danego zamówienia zostały już dostarczone wszystkie materiały. W takim przypadku, braki zostaną oznaczone na czerwono. W takiej sytuacji nie ma możliwości ustalenia ani nie zatwierdzenia żadnego nowego terminu. W taki oto sposób można uzyskać informacje o terminach.

 • Przy kliknięciu i najechaniu na termin informacje z bazy danych zostają od razu przedstawione i można je otworzyć. Dzięki temu uzyskują Państwo łatwy dostęp do powiązanych informacji.

Połaczenie z MMC : wykorzystanie zebranych danych

Zaplanowane terminy w MMC są powiązane z informacjami z pozostałego oprogramowania. W przeciwieństwie do oddzielnych, nie połączonych systemów lub gdzie planowanie terminów odbywa się offline, terminy w MMC zostały skonstruowane inteligentnie. Połączenie z wszystkimi modułami umożliwia zastosowanie dodatkowych funkcji i prezentacji. To zapewnia podgląd i efektywna pracę.

 • Dzięki temu można na podstawie terminu zobaczyć z nim powiązane dane zlecenia oraz odwrotnie. Przez to, że ze zlecenia można zobaczyć wszystkie z nim powiązane terminy , otrzymujecie podgląd do informacji, który pracownik już się tą sprawą zajmował jak również, co jeszcze musi być wykonane.

 • Jeśli do terminu nie jest przypisane żadne zlecenie, tylko osoba również w takim przypadku można to bezproblemowo połączyć. W ten sposób można również przykładowo obliczyć trasę poprzez znajdujący się adres pod danymi klienta. To oszczędza czas w codziennej pracy.

 • Poprzez zastosowaną kolorystykę w diagramach, za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić czy do danego zamówienia zostały już dostarczone wszystkie materiały. W takim przypadku, braki zostaną oznaczone na czerwono. W takiej sytuacji nie ma możliwości ustalenia ani nie zatwierdzenia żadnego nowego terminu. W taki oto sposób można uzyskać informacje o terminach.

 • Przy kliknięciu i najechaniu na termin informacje z bazy danych zostają od razu przedstawione i można je otworzyć. Dzięki temu uzyskują Państwo łatwy dostęp do powiązanych informacji.

Połaczenie z MMC : wykorzystanie zebranych danych

Zaplanowane terminy w MMC są powiązane z informacjami z pozostałego oprogramowania. W przeciwieństwie do oddzielnych, nie połączonych systemów lub gdzie planowanie terminów odbywa się offline, terminy w MMC zostały skonstruowane inteligentnie. Połączenie z wszystkimi modułami umożliwia zastosowanie dodatkowych funkcji i prezentacji. To zapewnia podgląd i efektywna pracę.

 • Dzięki temu można na podstawie terminu zobaczyć z nim powiązane dane zlecenia oraz odwrotnie. Przez to, że ze zlecenia można zobaczyć wszystkie z nim powiązane terminy , otrzymujecie podgląd do informacji, który pracownik już się tą sprawą zajmował jak również, co jeszcze musi być wykonane.

 • Jeśli do terminu nie jest przypisane żadne zlecenie, tylko osoba również w takim przypadku można to bezproblemowo połączyć. W ten sposób można również przykładowo obliczyć trasę poprzez znajdujący się adres pod danymi klienta. To oszczędza czas w codziennej pracy.

 • Poprzez zastosowaną kolorystykę w diagramach, za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić czy do danego zamówienia zostały już dostarczone wszystkie materiały. W takim przypadku, braki zostaną oznaczone na czerwono. W takiej sytuacji nie ma możliwości ustalenia ani nie zatwierdzenia żadnego nowego terminu. W taki oto sposób można uzyskać informacje o terminach.

 • Przy kliknięciu i najechaniu na termin informacje z bazy danych zostają od razu przedstawione i można je otworzyć. Dzięki temu uzyskują Państwo łatwy dostęp do powiązanych informacji.

Terminy wzbogacać z dodatkowymi informacjami

Jak już wcześniej było wspomniane tablica planowania wykorzystuje istniejące dane klientów jak i zleceń. Istnieje również możliwość dołączenia dodatkowych informacji do terminu.

Jeśli na przykład do danego terminu nie został nikt przypisany ani nie jest ono połączony z żadnym zleceniem, to nie problem. Można stworzyć termin tylko z określona sprawą. Tak można zaplanować każdy termin. Istnieje również możliwość przydzielenia terminu tylko jednemu klientowi. Przez to mogą również zostać wprowadzone oferty terminowe. Inne systemy wymagają w takiej sytuacji konkretnego zlecenia.

Terminy wzbogacać z dodatkowymi informacjami

Jak już wcześniej było wspomniane tablica planowania wykorzystuje istniejące dane klientów jak i zleceń. Istnieje również możliwość dołączenia dodatkowych informacji do terminu.

Jeśli na przykład do danego terminu nie został nikt przypisany ani nie jest ono połączony z żadnym zleceniem, to nie problem. Można stworzyć termin tylko z określona sprawą. Tak można zaplanować każdy termin. Istnieje również możliwość przydzielenia terminu tylko jednemu klientowi. Przez to mogą również zostać wprowadzone oferty terminowe. Inne systemy wymagają w takiej sytuacji konkretnego zlecenia.

Łączenie terminów z czynnościami

Termin może zostać połączony z czynnością. W taki sposób mogą Państwo sprawdzić, jakie czynności zostały zaplanowane oraz wykorzystać planowanie terminów do ekonomicznej analizy.

W połączeniu z statystyką “FIX” prawidłowe ukierunkowanie umożliwia dokładną kontrolę wszystkich terminów. Państwo uzyskujecie bezpieczeństwo w planowaniu, gdyż osoby nieupoważnione nie będą miały możliwości naniesienia zmian.

Duże pole komentarza nie pozwala o niczym zapomnieć

Często powstaje potrzeba dodania notatki do danego terminu. Dzięki stworzonemu polu na komentarze w MMC-tablica planowania, jest to możliwe. Pozostawione komentarze są od razu widoczne dla każdego pracownika, jak również dostępne przy wydrukach czy wizualizacjach.

Produktywność pod kontrolą

Poprzez natychmiastowe i przejrzyste zestawieni danych unikamy nakładania się terminów czy powstania wolnej mocy produkcyjnej, dzięki temu prawidłowa działa montaż. Za pomocą tablicy planowania mają Państwo łatwy wgląd do wszystkich terminów na bieżąco, co sprawia, że planowanie terminów przebiega bezproblemowo.

Zespoły, zasoby, poglądy czynią pracę komfortową

Zespoły, które często pracują w tym samym składzie, można połączyć w stałą grupę. Tak raz skonfigurowaną grupę można za jednym kliknięciem zawsze przyporządkować do zlecenia. Przykładowo, jeśli posiadają Państwo grupę monterów składającą się z kilku pracowników, jak również pojazdów, można z nich stworzyć jeden zespól i z pomocą jednego kliknięcia przydzielić do terminu. Dzięki temu unikamy przydzielania każdej osoby z osobna, co wiąże się z szybsza praca.

Grupowanie w zespoły

W tablicy planowania zostają przedstawione całe zespoły. Przez co uzyskują Państwo dokładny podgląd oraz grupowanie za pomocą bloków graficznych rozdzielonych np. na instalatorów czy zasoby.

Oczywiście istnieje możliwość przedstawienia każdego zasobu z osobna, np. planowanie montażu można przedstawić z osobna chociaż przynależy do części zespołu. Po za tym jeden zasób może znaleźć zastosowanie w wielu zespołach. Przez to otrzymujemy maksymalną elastyczność.

Poprzez planowanie różnych zasobów, takich jak pojazdy, ważne maszyny, narzędzia jak również firm podwykonawczych, otrzymują Państwo wygodny podgląd, czy potrzebne zasoby są dostępne. Co jest planowane, zależy od Państwa, my dajemy tylko możliowości.

Widok może dopasować każdy referent

Za pomocą widoku, który każdy pracownik może konfigurować indywidualnie, ma każdy możliwość przystosowania swojej tabeli do swoich potrzeb. Jeśli niektórzy referenci, planują tylko wybranych pracowników mogą pozostałych ukryć. Po za tym można również dopasować kolejność zasobów. Tak częściej wykorzystywane zasoby znajdują się na pierwszej pozycji i są od razu widoczne. Przy pomocy odpowiednio dostosowanego widoku dane tabele są przejrzyste, nawet jeśli korzystają Państwo z zapisu wielu zasobów.