MMC jakość

Zakładowa kontrola produkcji

Za pomocą modułu MMC jakość łatwo, korzystnie i efektywnie tworzycie własną zakładową kontrolę produkcji. Z naszą pomocą z nieprzyjemnych zarządzeń wytycznych tworzymy potężne narzędzie jakości.

Funkcja kontroli: ogromne narzędzie komunikacji

W module MMCjakość indywidualnie tworzycie potrzebne funkcje kontroli. Taka funkcja, jest krokiem w kierunku waszej produkcji. Na przykład docięcie, zbudowanie, zaszklenie oraz wiele innych. Jak również kroki wirtualne, jak test jakości, testy końcowe itp. Przez to, że takie funkcje można indywidualnie skonstruować dopasowują się one bezproblemowo do potrzeb waszej firmy.

Pojedyncze punkty kontroli z zdaniami i opisem

W każdej funkcji zostają założone pojedyncze punkty kontrolne. Czyli konkretne informacje z zadaniami, które pracownik musi wykonać. Przez tak jasno stworzone opcje kontroli otrzymujemy potężne narzędzie komunikacji względem pracowników, zewnętrznym kontrolerom jak i klientom.

Jak często, takie kontrole maja być przeprowadzone, jest ustalane indywidualnie według zapotrzebowania firmy. Nawet w krytycznym momencie istnieje możliwość zlecenia dodatkowej kontroli jakości. Dzięki temu jest zapewnione, że każdy produkt jest poddawany testowi jakości.

Linie produkcyjne dla różnych produktów i działów

Za pomocą linii produkcyjnych istnieje możliwość równoległego tworzenia różnych produktów czy zadań w systemie. Dzięki tej funkcji zawodowa kontrola jakości MMC, może być również wykorzystywana w większych firmach.

Za pomocą modułu MMC jakość łatwo, korzystnie i efektywnie tworzycie własną zakładową kontrolę produkcji. Z naszą pomocą z nieprzyjemnych zarządzeń wytycznych tworzymy potężne narzędzie jakości.

Funkcja kontroli: ogromne narzędzie komunikacji

W module MMCjakość indywidualnie tworzycie potrzebne funkcje kontroli. Taka funkcja, jest krokiem w kierunku waszej produkcji. Na przykład docięcie, zbudowanie, zaszklenie oraz wiele innych. Jak również kroki wirtualne, jak test jakości, testy końcowe itp. Przez to, że takie funkcje można indywidualnie skonstruować dopasowują się one bezproblemowo do potrzeb waszej firmy.

Pojedyncze punkty kontroli z zdaniami i opisem

W każdej funkcji zostają założone pojedyncze punkty kontrolne. Czyli konkretne informacje z zadaniami, które pracownik musi wykonać. Przez tak jasno stworzone opcje kontroli otrzymujemy potężne narzędzie komunikacji względem pracowników, zewnętrznym kontrolerom jak i klientom.

Jak często, takie kontrole maja być przeprowadzone, jest ustalane indywidualnie według zapotrzebowania firmy. Nawet w krytycznym momencie istnieje możliwość zlecenia dodatkowej kontroli jakości. Dzięki temu jest zapewnione, że każdy produkt jest poddawany testowi jakości.

Linie produkcyjne dla różnych produktów i działów

Za pomocą linii produkcyjnych istnieje możliwość równoległego tworzenia różnych produktów czy zadań w systemie. Dzięki tej funkcji zawodowa kontrola jakości MMC, może być również wykorzystywana w większych firmach.

Wiarygodne informacje przez zakładową kontrolę produkcji

Poprzez wdrożenie zakładowej kontroli produkcji, otrzymujecie wiarygodne informacje o tym kto, co i kiedy sprawdzał. Przez to można dokładnie skontrolować wszystkie kroki w firmie. Również w przyszłości można sprawdzić, który pracownik był odpowiedzialny za produkcję oraz w jakim czasie. Jakość produktów wzrasta poprzez automatyczny wzrost odpowiedzialność u pracowników.

Zestawienie danych bez większego wysiłku

Dzięki wbudowanym funkcją kontroli uzyskujecie arkusze kontrolne, które można wydrukować automatycznie z systemu. Raz skonfigurowane arkusze kontrolne, uzyskujecie ponownie za jednym kliknięciem myszki. Nasz system, za pomocą wewnętrznego mechanizmu gwarantuje, że każdy arkusz kalkulacyjny jest indywidualny.

Dane arkusze zostają wykorzystane wewnątrz firmy, aby zakomunikować, co należy jeszcze zrobić, bądź sprawdzić. Papierowa wersja jest tylko wypełnienia, jeśli pojawi się jakiś błąd. Jednak z reguły, jest to rzadkość, ponieważ większa liczba kontroli należy do tak zwanych „pozytywnych – kontroli”. Uciążliwe wypełnienie dokumentów ograniczymy do minimum, co również wiąże się z oszczędnością czasu.

Spersonalizowane skanery

Tutaj wykorzystujemy spersonalizowane skanery. Każdy pracownik otrzymuje spersonalizowany skaner. System sam rozpoznaje, kto się aktualnie wczytuje, co umożliwia uniknięcia osobnego logowania się każdego pracownika.

Nasze mini skanery, które posiadają wewnętrznie wbudowany zegar oraz są zasilane bateriami, umożliwiają użycie w każdej chwili. Przez to zyskujecie możliwość księgowania w dowolnym miejscu i czasie, również przez techników czy monterów.

Uciążliwe wypełnienia dokumentów zostaje ograniczone

Uciążliwe i czasochłonne wypełnianie dokumentów zostaje ograniczone do minimum ponieważ pozytywne księgowania dokonywane są za pomocą skanera, który ma przy sobie każdy pracownik.
DSC_9013
DSC_8230

Zestawienie danych bez większego wysiłku

Dzięki wbudowanym funkcją kontroli uzyskujecie arkusze kontrolne, które można wydrukować automatycznie z systemu. Raz skonfigurowane arkusze kontrolne, uzyskujecie ponownie za jednym kliknięciem myszki. Nasz system, za pomocą wewnętrznego mechanizmu gwarantuje, że każdy arkusz kalkulacyjny jest indywidualny.

Dane arkusze zostają wykorzystane wewnątrz firmy, aby zakomunikować, co należy jeszcze zrobić, bądź sprawdzić. Papierowa wersja jest tylko wypełnienia, jeśli pojawi się jakiś błąd. Jednak z reguły, jest to rzadkość, ponieważ większa liczba kontroli należy do tak zwanych „pozytywnych – kontroli”. Uciążliwe wypełnienie dokumentów ograniczymy do minimum, co również wiąże się z oszczędnością czasu.

Spersonalizowane skanery

Tutaj wykorzystujemy spersonalizowane skanery. Każdy pracownik otrzymuje spersonalizowany skaner. System sam rozpoznaje, kto się aktualnie wczytuje, co umożliwia uniknięcia osobnego logowania się każdego pracownika.

Nasze mini skanery, które posiadają wewnętrznie wbudowany zegar oraz są zasilane bateriami, umożliwiają użycie w każdej chwili. Przez to zyskujecie możliwość księgowania w dowolnym miejscu i czasie, również przez techników czy monterów.

Uciążliwe wypełnienia dokumentów zostaje ograniczone

Uciążliwe i czasochłonne wypełnianie dokumentów zostaje ograniczone do minimum ponieważ pozytywne księgowania dokonywane są za pomocą skanera, który ma przy sobie każdy pracownik.

Wypełnianie dokumentów papierowych tylko w przypadku wystąpienia błędu

Jeśli faktycznie zostanie udokumentowany jakiś błąd, możne również to od ręki skorygować: dodatkowo zostaje wypełniony arkusz kontrolny i zostaje zeskanowany znajdujący się na nim kod kreskowy. Tak zostaje dokument przypisany jednoznacznie danej księgowości. Dokument zostaje zeskanowany i znajdujący się na nim kod kreskowy zostaje rozpoznany, co umożliwia automatyczne przyporządkowanie dokumentu i może zostać w każdej chwili wyszukany.

Terminale zestawieniowe łatwą alternatywą

Alternatywą do spersonalizowanych skanerów mogą być stałe terminale zestawieniowe. W tym przypadku, każdy pracownik może dokonywać księgowań na udostępnionym terminalu i nie ma potrzeby zakupu większej ilości mini skanerów.

Wypełnianie dokumentów papierowych tylko w przypadku wystąpienia błędu

Jeśli faktycznie zostanie udokumentowany jakiś błąd, możne również to od ręki skorygować: dodatkowo zostaje wypełniony arkusz kontrolny i zostaje zeskanowany znajdujący się na nim kod kreskowy. Tak zostaje dokument przypisany jednoznacznie danej księgowości. Dokument zostaje zeskanowany i znajdujący się na nim kod kreskowy zostaje rozpoznany, co umożliwia automatyczne przyporządkowanie dokumentu i może zostać w każdej chwili wyszukany.

Terminale zestawieniowe łatwą alternatywą

Alternatywą do spersonalizowanych skanerów mogą być stałe terminale zestawieniowe. W tym przypadku, każdy pracownik może dokonywać księgowań na udostępnionym terminalu i nie ma potrzeby zakupu większej ilości mini skanerów.

Najprostszy zbiór danych ogranicza się do minimum

Najlepsze jest to, że dzięki temu wysiłek związany z zestawieniem danych ograniczamy do minimum. Gdzie w innych firmach nadal korzysta się z wersji papierowej, my korzystamy z najnowszej technologii opartej na skanerach kodów kreskowych: za pomocą skanera, Państwa pracownicy w kilka sekund złożą elektroniczny podpis. Dokument jest tworzony tylko w sytuacji awaryjnej, na przykład, gdy wystąpi jakiś błąd. To oszczędza czas, obniża nakład pracy biurowej oraz buduje akceptację wśród pracowników.

Ochrona danych i zestawień

Równolegle z modułem MMC jakość, dla zawodowej kontroli produkcji, można wykorzystać moduł MMC czas. Tak zyskujecie dodatkowe informacje przy małym nakładzie. Za pomocą jednego urządzenia dokonujecie sprawdzenia jakości jak również ewidencji czasu. To przekonuje wielu klientów, aby korzystać z jednego urządzenia równocześnie.

Ochrona przed manipulacją danych

Równolegle z modułem MMC jakość, dla zawodowej kontroli produkcji, można wykorzystać moduł MMC czas. Tak zyskujecie dodatkowe informacje przy małym nakładzie. Za pomocą jednego urządzenia dokonujecie sprawdzenia jakości jak również ewidencji czasu. To przekonuje wielu klientów, aby korzystać z jednego urządzenia równocześnie.

Ochrona przed manipulacją danych

Dane w bazie zakładowej kontroli jakości, są chronione przez indywidualnie zaprogramowaną technologie ochronną. Nasza baza danych jest zatem uważana za odporną na jakiekolwiek manipulacje. Daje to również bezpieczeństwo w argumentacji wobec zewnętrznym kontrolerom.

Sprawozdanie jakości za kliknięciem myszki

Zapisane dane można w wieloraki sposób wykorzystać. Przykładowo przy zakończeniu projektu lub zlecenia, w trakcie jego trwanie, przeprowadzone kontrole lub powstałe arkusze kontrolne, mogą zostać wydrukowane za pomocą jednego kliknięcia. Jedno jest pewne: jakość produktów i usług wzrasta poprzez świadomą kontrolę.

Ochrona przed manipulacją danych

Dane w bazie zakładowej kontroli jakości, są chronione przez indywidualnie zaprogramowaną technologie ochronną. Nasza baza danych jest zatem uważana za odporną na jakiekolwiek manipulacje. Daje to również bezpieczeństwo w argumentacji wobec zewnętrznym kontrolerom.

Sprawozdanie jakości za kliknięciem myszki

Zapisane dane można w wieloraki sposób wykorzystać. Przykładowo przy zakończeniu projektu lub zlecenia, w trakcie jego trwanie, przeprowadzone kontrole lub powstałe arkusze kontrolne, mogą zostać wydrukowane za pomocą jednego kliknięcia. Jedno jest pewne: jakość produktów i usług wzrasta poprzez świadomą kontrolę.