MMC Baza danych

Podstawowa struktura oprogramowania

MMC baza danych daje mo偶liwo艣膰 zarz膮dzania podstawowymi danymi firmy. Dostawcy, klienci, jak r贸wnie偶 zlecenia zostaj膮 zapisane i s膮 aktualizowane w tym samym module co, czyni je podstaw膮 oprogramowania a Pa艅stwu, daje to potrzebny widok na dane firmy.

iStock_000018905335_XXXLarge

Wszystko w jednym: logiczne CRM oraz zarz膮dzanie administracj膮 danych

Dzi臋ki odpowiednio dopasowanym funkcj膮 w CRM zyskujecie Pa艅stwo przejrzyste zestawienie klient贸w. Niezale偶nie czy dotyczy to zarz膮dzania danymi, filtrowania czy selekcjonowania w danych adresowych umo偶liwiaj膮ce dalszej obr贸bki: My wspieramy Pa艅stwo na ka偶dym kroku w dbaniu o klienta.

 • Dodawanie i opracowywanie danych klient贸w oraz dostawc贸w
 • Przegl膮d zlece艅 klienta
 • Przych贸d, rozch贸d i przegl膮d wydatk贸w klienta
 • Faktury wychodz膮ce 艂膮cznie z otrzymaniem p艂atno艣ci

CRM: Klient zawsze w centrum

Bez klienta dzia艂alno艣膰 nie istnieje. Bez aktywnej sprzeda偶y nie zdob臋dziemy klienta. Ta formu艂a dotyczy ka偶dej dzia艂alno艣ci. Zrozumia艂e jest, 偶e dla profesjonalnej dystrybucji klienci i ich powi膮zania s膮 bardzo wa偶ne.

Kontakt z osobami

Nasz modu艂 CRM, kt贸ry zosta艂 zintegrowany z baz膮 danych MMC, daje nie tylko mo偶liwo艣膰 wprowadzenia sta艂ych, jak i nowych kontrahent贸w, ale r贸wnie偶 os贸b po艣rednich. Gdy偶 ostatecznie umowy zawierane s膮 z upowa偶nion膮 osob膮, a nie instytucj膮.

Pozosta艅cie elastyczni

W bazie danych MMC zostaj膮 wprowadzone osoby, kt贸re mog膮, ale nie musz膮 by膰 przypisane konkretnym kontrahentom lub dostawc膮. Je艣li w przysz艂o艣ci pracownik zmieni firm臋 lub b臋dzie odpowiedzialny za jakie艣 inne zadania, zapisane dane zostaj膮 w bazie. Dzi臋ki temu otrzymujecie ci膮g艂y dost臋p do informacji, w jakim stosunku znajdujecie si臋 do danej osoby.

Filtrowanie, selekcjonowanie, przetwarzanie

Dzi臋ki funkcjonalno艣ci CRM zyskujecie mo偶liwo艣膰 filtrowania aktywno艣ci dzia艂alno艣ci za pomoc膮 lu藕no ustalonych kluczy, na przyk艂ad za pomoc膮 kodu pocztowego lub ju偶 wcze艣niej dokonanych aktywno艣ci. I to nie tylko na poziomie przedsi臋biorstwa, ale r贸wnie偶 konkretnej osoby. To usprawnia selekcjonowanie danych potrzebnych do dalszej pracy. Tak oto wyszukane dane mo偶na bezpo艣rednio przetwarza膰 w MMC lub za pomoc膮 dostosowanych funkcji eksportu w dowolnym zewn臋trznym programie.

Efektywna akwizycja danych sta艂ych i nowych klient贸w

Dzi臋ki temu kroki w dystrybucji s膮 przeprowadzone docelowo i u艂atwiaj膮 akwizycje nowych klient贸w, jak r贸wnie偶 aktualizacj臋 sta艂ej bazy klient贸w. Przy tym 鈥瀌ystrybucja鈥 i 鈥濩RM鈥 nie s膮 funkcjonalne tylko dla du偶ych firm, jednak za pomoc膮 tych prostych funkcji mog膮 zosta膰 zastosowane przez ka偶da firm臋. Dzi臋ki temu Pa艅ska sprzeda偶 b臋dzie planowo wzrasta艂a.

Dane sta艂e

Solidna baza danych to podstawa ka偶dego dobrego zarz膮dzania. Dzi臋ki temu, 偶e nasza baza danych znajduje si臋 na jednym serwerze, wszyscy pracownicy maj膮 dost臋p do tej samej, aktualnej bazy. Nasze oprogramowanie posiada ograniczona liczb臋 p贸l obowi膮zkowych. To nie zmusza do wprowadzania zb臋dnych informacji i dzi臋ki temu oszcz臋dzacie czas przy tworzeniu bazy danych. Korzystamy z najnowszej technologii MS SQL Serwer. Dzi臋ki temu otrzymujecie bezpiecze艅stwo inwestycji oraz decyduj膮 si臋 Pa艅stwo si臋 na przysz艂o艣ciowe technologie.

Centralna ewidencja, sta艂y dost臋p do danych

Poprzez centralne zestawienie danych klient贸w, dostawc贸w oraz zlece艅 w naszym module MMC-baza danych, u偶ytkownicy maj膮 dost臋p do aktualnych danych. Co u艂atwia codzienna wsp贸艂prac臋 i ogranicza liczb臋 b艂臋d贸w.

Komfortowe i przejrzyste zarz膮dzanie zleceniami

Zarz膮dzanie zam贸wieniami, dzi臋ki modu艂owi MMC- baza danych staje si臋 bardzo wygodne: bezpo艣rednio stw贸rz osob臋 kontaktow膮 dla okre艣lonego projektu i zapewnij za pomoc膮 elektronicznej dokumentacji uporz膮dkowan膮 i przejrzyst膮 struktur臋 plik贸w.

 • Zam贸wienia na zlecenie
 • Czas pracy na zlecenie
 • Informacja o zako艅czeniu zlecenia ( r贸wnie偶 w celu zapewnienia jako艣ci)
 • Faktury wychodz膮ce
 • Faktury przychodz膮ce od klienta
 • Kalkulacja wynikowa w czasie rzeczywistym
 • Elektroniczny rejestr ( zbudowany intuicyjnie tak jak Twoje dokumenty)
 • Dedykowana ksi膮偶ka adresowa ( dla kierownik贸w, najemc贸w, bior膮cych udzia艂 rzemie艣lnik贸w)
 • Zintegrowane planowania trasy za pomoc膮 Google Maps鈩. .
 • Statystyczna analiza statusu zlecenia

Elektroniczna dokumentacja: dost臋p w ka偶dej chwil

W szczeg贸lno艣ci w budownictwie, zak艂adach rzemie艣lniczych, ale r贸wnie偶 w wielu innych bran偶ach, powstaje du偶o dokument贸w powi膮zanych z wykonywanym zleceniem. Elektroniczny rejestr s艂u偶y do tego, aby wszystkie dokumenty zosta艂y odpowiednio zapisane w systemie i w razie potrzeby by艂y 艂atwe do odszukania. Za pomoc膮 elektronicznego rejestru w MMC te dokumenty zostan膮 automatycznie przypisane i otrzymujecie do nich dost臋p w ka偶dej chwili. To wprowadza oszcz臋dno艣膰 czasu pod wieloma aspektami.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przez struktur臋

Elektroniczny rejestr dzia艂a jak tradycyjna kartoteka, jednak elektronicznie! W pliku PDF mog膮 Pa艅stwo okre艣li膰 dowolnie konfigurowane zak艂adki, kt贸re zostan膮 uzupe艂nione na podstawie zeskanowanych lub elektronicznie uzupe艂nionych dokument贸w. Dzi臋ki temu dokumenty zostan膮 zapisane w przejrzystej strukturze.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przy archiwizacji

Dokumenty nie musza by膰 ju偶 wprowadzane r臋cznie. Za pomoc膮 kodu kreskowego zeskanowane dokumenty zostan膮 automatycznie przyporz膮dkowane. Dokumenty elektroniczne zostan膮 bezpo艣rednio zapisane i odpowiednio przyporz膮dkowane w magazynie. Dzi臋ki temu oszcz臋dzaj膮 Pa艅stwo du偶o czasu oraz nak艂adu pracy zwi膮zanego z archiwizowaniem.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przy poszukiwaniu

Dlaczego archiwizujemy? Aby odnale藕膰! Dawniej trzeba by艂o przeszuka膰 kilka dokument贸w, zanim odpowiednie dokumenty zosta艂y odszukane dzi艣, wystarczy klik myszki. Szybciej ju偶 si臋 nie da: bezpo艣rednio pod zam贸wieniem otrzymuj膮 Pa艅stwo dost臋p do wszystkich dokument贸w.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przez struktur臋

Elektroniczny rejestr dzia艂a jak tradycyjna kartoteka, jednak elektronicznie! W pliku PDF mog膮 Pa艅stwo okre艣li膰 dowolnie konfigurowane zak艂adki, kt贸re zostan膮 uzupe艂nione na podstawie zeskanowanych lub elektronicznie uzupe艂nionych dokument贸w. Dzi臋ki temu dokumenty zostan膮 zapisane w przejrzystej strukturze.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przy archiwizacji

Dokumenty nie musza by膰 ju偶 wprowadzane r臋cznie. Za pomoc膮 kodu kreskowego zeskanowane dokumenty zostan膮 automatycznie przyporz膮dkowane. Dokumenty elektroniczne zostan膮 bezpo艣rednio zapisane i odpowiednio przyporz膮dkowane w magazynie. Dzi臋ki temu oszcz臋dzaj膮 Pa艅stwo du偶o czasu oraz nak艂adu pracy zwi膮zanego z archiwizowaniem.

Oszcz臋dno艣膰 czasu przy poszukiwaniu

Dlaczego archiwizujemy? Aby odnale藕膰! Dawniej trzeba by艂o przeszuka膰 kilka dokument贸w, zanim odpowiednie dokumenty zosta艂y odszukane dzi艣, wystarczy klik myszki. Szybciej ju偶 si臋 nie da: bezpo艣rednio pod zam贸wieniem otrzymuj膮 Pa艅stwo dost臋p do wszystkich dokument贸w.
DSC_8501
DSC_8357

Efektywne zarz膮dzanie zam贸wieniami

MMC baza danych daje mo偶liwo艣膰 dowolnego okre艣lenia warto艣ci ka偶dego zam贸wienia. Umo偶liwia to wprowadzanie danych do ka偶dego zam贸wienia, wa偶nych dla Pa艅stwa. Dzi臋ki temu p贸藕niejsze zestawienie koszt贸w i statystyk jest 艂atwiejsze ni偶 kiedykolwiek.

Kto bierze udzia艂 w zam贸wieniu?

W zam贸wieniu jest mo偶liwo艣膰 wybrania opcji 鈥瀊ior膮cy udzia艂鈥. Jest to ma艂a ksi膮偶ka adresowa przypisana do ka偶dego zam贸wienia. To umo偶liwia szybki i wygodny dost臋p do wszystkich powi膮zanych z zam贸wieniem firm oraz os贸b, bez 鈥瀦a艣miecania鈥 bazy danych. Poniewa偶 z regu艂y nie mamy do czynienia tylko z klientem, ale r贸wnie偶 osobami planuj膮cymi, decyduj膮cymi, jak r贸wnie偶 z dostawcami. MMC umo偶liwia 艂atwy i szybki kontakt z wszystkimi.

Orientacja przez sp贸jno艣膰

Za pomoc膮 programu MMC mo偶na stworzy膰 szablon zam贸wienia z mo偶liwo艣ci膮 automatycznej i dowolnej konfiguracji w przysz艂o艣ci. Poprzez gromadzenie zebranych danych w odpowiednim dokumencie zyskuj膮 Pa艅stwo ujednolicone 藕r贸d艂o informacji dla wszystkich zaanga偶owanych: r贸wnie偶 offline i na papierze! Warto艣ci zam贸wienia, a tak偶e uczestnicy mog膮 oczywi艣cie by膰 dalej przetwarzane w tym dokumencie. Zapewnia to maksymalny pogl膮d na zam贸wienie.

Sp贸jna struktura dokument贸w

Nasz system tworzy automatycznie do ka偶dego zam贸wienia odpowiednio dopasowan膮 struktur臋. Dodatkowo r贸wnie偶 otrzymujecie dost臋p za pomoc膮 konwencjonalnych urz膮dze艅. To znacznie upraszcza przechowywanie plik贸w i zwi膮zane z nimi odzyskiwanie danych. T臋 struktur臋 mo偶na dopasowa膰 wed艂ug w艂asnych upodoba艅. Dzi臋ki temu mo偶na j膮 zastosowa膰 w ka偶dej firmie. Nawet je艣li wp艂yn膮 nowe dane. W ten spos贸b mo偶na pozosta膰 elastycznym.

Kto bierze udzia艂 w zam贸wieniu?

W zam贸wieniu jest mo偶liwo艣膰 wybrania opcji 鈥瀊ior膮cy udzia艂鈥. Jest to ma艂a ksi膮偶ka adresowa przypisana do ka偶dego zam贸wienia. To umo偶liwia szybki i wygodny dost臋p do wszystkich powi膮zanych z zam贸wieniem firm oraz os贸b, bez 鈥瀦a艣miecania鈥 bazy danych. Poniewa偶 z regu艂y nie mamy do czynienia tylko z klientem, ale r贸wnie偶 osobami planuj膮cymi, decyduj膮cymi, jak r贸wnie偶 z dostawcami. MMC umo偶liwia 艂atwy i szybki kontakt z wszystkimi.

Orientacja przez sp贸jno艣膰

Za pomoc膮 programu MMC mo偶na stworzy膰 szablon zam贸wienia z mo偶liwo艣ci膮 automatycznej i dowolnej konfiguracji w przysz艂o艣ci. Poprzez gromadzenie zebranych danych w odpowiednim dokumencie zyskuj膮 Pa艅stwo ujednolicone 藕r贸d艂o informacji dla wszystkich zaanga偶owanych: r贸wnie偶 offline i na papierze! Warto艣ci zam贸wienia, a tak偶e uczestnicy mog膮 oczywi艣cie by膰 dalej przetwarzane w tym dokumencie. Zapewnia to maksymalny pogl膮d na zam贸wienie.

Sp贸jna struktura dokument贸w

Nasz system tworzy automatycznie do ka偶dego zam贸wienia odpowiednio dopasowan膮 struktur臋. Dodatkowo r贸wnie偶 otrzymujecie dost臋p za pomoc膮 konwencjonalnych urz膮dze艅. To znacznie upraszcza przechowywanie plik贸w i zwi膮zane z nimi odzyskiwanie danych. T臋 struktur臋 mo偶na dopasowa膰 wed艂ug w艂asnych upodoba艅. Dzi臋ki temu mo偶na j膮 zastosowa膰 w ka偶dej firmie. Nawet je艣li wp艂yn膮 nowe dane. W ten spos贸b mo偶na pozosta膰 elastycznym.

Interfejs

Oferujemy, ju偶 opracowany interfejs do r贸偶nych system贸w zarz膮dzania towarami, ERP, a tak偶e do planowania zasob贸w przedsi臋biorstwa. Je艣li dane s膮 przechowywane w innych systemach lub powinny zosta膰 zaimportowane do niego z MMC, nie ma problemu. Razem dla ka偶dego obszaru okre艣limy, kt贸ry system jest „wiod膮cy” i jak nale偶y przeprowadzi膰 por贸wnanie danych. Dzi臋ki temu dane s膮 zawsze identyczne i si臋 nie powtarzaj膮.

Je艣li w Pa艅skim systemie nie zosta艂 jeszcze stworzony 偶aden interfejs, mo偶emy go b艂yskawicznie zaprogramowa膰. Zaczynaj膮c od prostego importu i eksportu poprzez bezpo艣redni interfejs z natychmiastow膮 synchronizacj膮, nasi programi艣ci pomy艣lnie po艂膮czyli ju偶 ka偶dy system.

艁膮czenie wielu system贸w

Je艣li korzystacie z wielu system贸w do rozlicze艅, mo偶na je scali膰 i zarz膮dza膰 nimi centralnie w MMC. Dzi臋ki temu uzyskuj膮 Pa艅stwo przejrzysty wgl膮d nawet do najbardziej z艂o偶onych struktur, a co najwa偶niejsze 艂膮czy to, co powinno by膰 razem.