Przegląd, konserwacja, serwis

Ciągłe ulepszenia

Przegląd, konserwacja, serwis

Oprogramowanie nie zużywa się. To duża zaleta! Czasami jednak zmieniają się podstawowe warunki ich używania.

Prawa i wytyczne ciągle się zmieniają. Należy wdrożyć nowe, ułatwiające pracę technologie i nowe, znaczące pomysły. Ciągłe doskonalenie prowadzi do trwałej zmiany. Z Zink GmbH korzystasz z rozsądnej konserwacji i serwisu.

Nasz zespół nieustannie pracuje nad nowymi modułami, małymi pomocnikami i ulepszeniami naszych produktów. Dzięki automatycznym aktualizacjom podczas konserwacji zapewniasz przyszłą żywotność.

Szkolenie

Każde narzędzie jest tak dobre, jak osoba, która go obsługuje. Oprogramowania można używać tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy mogą z nim pracować w sposób ukierunkowany.

Dlatego Zink GmbH konsekwentnie polega na szkoleniu pracowników na miejscu w Twojej firmie lub na życzenie w naszym pokoju szkoleniowym. Chętnie odpowiemy na pytania i pokażemy, jak pracować szybko i ekonomicznie. Zapewnia to twoją inwestycję i oszczędność czasu w codziennej działalności.